ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: dotacja
KPiR

Pytanie: Jak ustalić odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych sfinansowanych w części dotacją i w części kredytem?

Podatnik czynny VAT zakupił maszyny. Zakup sfinansowany został z dotacji otrzymanej od Agencji Rolnictwa w kwocie ok. 300.000 zł i z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie ok. 500.000 zł. W jaki sposób kwotowo należy ująć w środki trwałe tak aby podlegały amortyzacji?

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 10 września 2012 10:43

Wniesienie witryny internetowej do spółki jako aport

Wspólnik, który wnosi do spółki komandytowej wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa, w tym prawo majątkowe do witryny internetowej, nie uzyskuje przychodu. Tak wskazał w wyroku z dnia 5 września 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 155/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Minister Finansów wyjaśnił kwestię zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (interpretacja z dnia 15 czerwca 2012 r. PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298).

Opublikowane w VAT

Sprawdź, czy w VAT przysługuje zwolnienie z opodatkowania dotacji w zakresie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w części ze środków publicznych,w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane w VAT
środa, 21 września 2011 15:01

Dofinansowanie zakupu urządzeń ekologicznych

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania wypłaconego przez gminę ze środków pożyczonych z WFOŚiGW, przeznaczonego na zakup urządzeń ekologicznych. Sprawdź, jakie dotację objęte są zwolnieniem podatkowym.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:37

Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się w kwestii, czy dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, otrzymane z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IPPB1/415-914/10-5/KS).

Opublikowane w KPiR

Podatniczka, opodatkowana w formie karty podatkowej, otrzymała dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie to stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Sprawdź, czy dofinansowanie to pociąga za sobą skutki podatkowe w postaci opodatkowania otrzymanych środków podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót KPiR Artykuły w etykietach: dotacja

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________