ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: ewidencja przychodów
KPiR
środa, 23 maja 2012 15:19

Składki ZUS w ewidencji przychodów

Czy w ewidencji przychodów należy wpisywać opłacone składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne? Podatnik prowadzi ewidencję przychodów, w tym sprzedaż opodatkowaną różnymi stawkami ryczałtu. Sprawdź, czy i jak w prowadzonej ewidencji przychodów ująć składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czy tak samo wygląda to w przypadku prowadzenia jedynie ewidencji sprzedaży dla celów VAT.

Prawidłowe ujmowanie obciążeń w prowadzonej ewidencji ma wpływ na poprawność obliczenia wysokości podatku, główny przedmiot zainteresowania fiskusa w czasie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej.

Opublikowane w Rachunkowość

W jaki sposób ujmować ujemne bądź dodatnie różnice kursowe w ewidencji przychodów? Podatnik ujemne różnice wpisuje ze znakiem minus z datą wystawionego dowodu wewnętrznego na różnice kursowe, czy organy podatkowe nie zakwestionują takiego ujmowania różnic kursowych?

Opublikowane w Rachunkowość
środa, 23 maja 2012 14:48

Numeracja dowodów wewnętrznych

Podatnik prowadzi ewidencję przychodów i w związku ze sprzedażą występują u niego różnice kursowe. Jak prawidłowo numerować dowody wewnętrzne? Chodzi o numerację dowodów wewnętrznych, które będą związane z przeliczaniem walut, różnic kursowych i dziennymi zestawieniami sprzedaży nieudokumentowanej.

Stosowana systematyka numeracji dowodów księgowych wpływa na ocenę, czy księgi są prowadzone prawidłowo i rzetelnie, co ostatecznie pozwala na uznanie ich za dowód w postępowaniu podatkowym.

Opublikowane w Rachunkowość

Podatnik prowadzi działalność opodatkowaną zryczałtowanym 3% podatkiem od przychodów (handel), w ramach której jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT. Przychody z tytułu działalności są ewidencjonowane za pomocą jednej kasy fiskalnej. W ramach działalności zdarza się, że transakcja sprzedaży dokonywana jest w euro, walucie obcej (np. 9 maja), którą ujęto w raporcie fiskalnym wydrukowanym w dniu 10 maja przed rozpoczęciem sprzedaży, przeliczając walutę po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu 8 maja.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 10 maja 2012 17:43

Nierzetelna ewidencja u ryczałtowca

Stwierdzenie nierzetelności ewidencji skutkujące nieuznaniem ewidencji za dowód w postępowaniu podatkowym, nakłada na organ podatkowy obowiązek ustalenia niezaewidencjonowanego przychodu i określenie od tego przychodu ryczałtu w wysokości pięciokrotności stawki, która byłaby zastosowana do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2011 r. (II FSK 881/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 16 kwietnia 2012 20:27

Wzór ewidencji przychodów 2012

Jesteś ryczałtowcem? Sprawdź wzór ewidencji przychodów dla potrzeb podatku dochodowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencję przychodów prowadzi się odrębnie za każdy rok podatkowy. Sprawdź kto, kiedy i w jaki sposób musi prowadzić ewidencję przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zmiany przepisów mają dotyczyć między innymi także zasad prowadzenia ewidencji przychodów oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Opublikowane w KPiR
powrót KPiR Artykuły w etykietach: ewidencja przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________