ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: kasa rejestrująca
KPiR

Ministerstwo Finansów przygotowuje Loterię Paragonową, która ma zachęcić podatników do wystawiania i pobierania paragonów fiskalnych.

Opublikowane w VAT

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązek ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość obrotu dotyczył m.in: warsztatów motoryzacyjnych, wulkanizatorów i stacji badań technicznych pojazdów.

Opublikowane w VAT

ZBIÓR PRAW 2015 z komentarzem praktyków to podręczny zbiór przepisów podatkowych i ustawa o rachunkowości. Stan prawny publikacji jest aktualny na dzień 30 stycznia 2015 r. - uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1, 4 oraz 15 i 30 stycznia 2015 r. ZAMÓW już dziś!

Opublikowane w Inne

Ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 poz. 1544). Obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej została objęta kolejna nowa grupa podatników. Minister Finansów w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia stwierdził, że docelowo wszyscy podatnicy ostatecznie zostaną objęci tym obowiązkiem.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż zajęć aerobiku (aquaaerobik) na pływalni?

Czy można dokonać jednej ewidencji na koniec miesiąca, zbiorczo od wszystkich nabywców usług, jeżeli termin płatności upływa każdego 15. dnia miesiąca, co zrobić z wpłatą gotówkową?

Opublikowane w VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia projektowanej zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Opublikowane w VAT
piątek, 27 września 2013 12:55

Kasy fiskalne. Jest nowe rozporządzenie

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Opublikowane w VAT

Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących reguluje od dnia 1 kwietnia 2013 r. nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych. Wprowadza ono bardzo szczegółowe wymagania dotyczące ewidencjonowania zwrotów towarów oraz reklamacji towarów i usług.

Opublikowane w VAT

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów.

Opublikowane w VAT

Podatnicy, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej stosują terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym wcześniej.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 6
powrót KPiR Artykuły w etykietach: kasa rejestrująca

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________