ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: kpir
KPiR

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wprowadzono obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z faktury bądź rachunku, ale także innego dowodu księgowego, jeżeli nie została uregulowana w określonych terminach.

Opublikowane w Rachunkowość
wtorek, 17 września 2013 12:52

Księgi rachunkowe w 2014

Zwiększy się limit przychodów, którego osiągnięcie zmusza do prowadzenia pełnej księgowości przedsiębiorcę.

Opublikowane w Rachunkowość

Sprawdź, gdzie ująć w KPiR materiały i środki medyczne wykorzystywane do świadczenia usług weterynaryjnych.

Opublikowane w KPiR

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, składników majątku będących środkami trwałymi. Sprawdź skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opublikowane w KPiR

Jak postąpić, gdy w trakcie prowadzenia działalności rolniczej, przychód uzyskiwany z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczy przewidziany przepisami ustawy o rachunkowości próg 1.200.000 zł? Dla takiej sytuacji interpretację indywidualną w dniu 30 sierpnia 2011 r. wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Opublikowane w Rachunkowość
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:37

Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się w kwestii, czy dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, otrzymane z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IPPB1/415-914/10-5/KS).

Opublikowane w KPiR

Zmiany przepisów mają dotyczyć między innymi także zasad prowadzenia ewidencji przychodów oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Opublikowane w KPiR

W dniu 21 stycznia 2011 r. (piątek) upływa termin zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu na 1 stycznia 2011 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Opublikowane w KPiR
poniedziałek, 13 grudnia 2010 14:57

Limit przychodów dla ryczałtu w 2011

Czytelnicy pytają: Prowadząc działalność przekroczyłem limit przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego wysokość znana jest od 1 października 2010 r. Uważam, że do końca roku 2010 nie muszę zmienić zryczałtowanej formy opodatkowania, przechodząc na zasady ogólne od następnego miesiąca po przekroczeniu limitu, ponieważ z dniem 31 grudnia 2008 r. uchylony został przepis z art. 8 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który wcześniej taką konieczność przewidywał.

W związku z tym mam pytanie: czy przekroczenie limitu dla ryczałtu w trakcie danego roku jest neutralne dla dalszego korzystania z tej formy podatku w danym roku podatkowym, a skutkuje ono koniecznością rezygnacji z ryczałtu od następnego roku?

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 08 grudnia 2010 22:22

Zmiana w prowadzeniu KPiR w 2011

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieni się rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR. Zmiana dotyczy podatników prowadzących KPiR korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Opublikowane w KPiR
Strona 1 z 2
powrót KPiR Artykuły w etykietach: kpir

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________