ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: księga przychodów i rozchodów
KPiR
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:37

Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się w kwestii, czy dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, otrzymane z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IPPB1/415-914/10-5/KS).

Opublikowane w KPiR

Zmiany przepisów mają dotyczyć między innymi także zasad prowadzenia ewidencji przychodów oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Opublikowane w KPiR
poniedziałek, 31 stycznia 2011 08:41

Refundacja kosztów bonów gastronomicznych

Sprawdź, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na refundację kosztów bonów gastronomicznych oraz jak je rozliczyć księgowo.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 21 stycznia 2011 r. (piątek) upływa termin zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu na 1 stycznia 2011 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Opublikowane w KPiR
niedziela, 02 stycznia 2011 21:59

Wspólnik spółki cywilnej o obcym obywatelstwie

Obywatelka Hiszpanii, zamieszkała w Polsce jest wspólnikiem spółki cywilnej, prowadzącej działalność gospodarczą. Na rok 2010 zaprowadziła księgę przychodów i rozchodów w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z dochodów spółki cywilnej (zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Drugi wspólnik jest Polakiem.

Czy wspólniczka hiszpańska ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe?

Opublikowane w KPiR

Obywatel Szwecji, mający miejsce zamieszkania w Szwecji, prowadzi w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie produkcji obrazów. Urząd skarbowy uznał, że powinien on z chwilą otwarcia działalności gospodarczej w 2010 r. prowadzić pełne księgi rachunkowe, nie korzystając z limitu prognozowanych przychodów 1.200.00 euro, o których mówi art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Czy ma rację?

Opublikowane w KPiR
środa, 08 grudnia 2010 22:22

Zmiana w prowadzeniu KPiR w 2011

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieni się rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR. Zmiana dotyczy podatników prowadzących KPiR korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Opublikowane w KPiR
poniedziałek, 25 października 2010 12:12

Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych w KPiR

Za datę powstania przychodu z działalności polegającej na świadczeniu usług co do zasady uznaje się dzień, w którym usługa została wykonana, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury (art. 14 ust. 1, ust. 1c pkt pkt 1 oraz ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Opublikowane w KPiR
powrót KPiR Artykuły w etykietach: księga przychodów i rozchodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________