ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: oryginał
KPiR

Brak jest normatywnych przeciwwskazań do istnienia "mieszanego" systemu wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej oraz przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej z gotowością wydrukowania jej na każde żądanie uprawnionego organu. Nie można twierdzić, że skoro wystawiona została faktura w określonej formie papierowej, to w tej samej formie musi być też przechowywana jej kopia.

Wymogiem przechowywania kopii faktury jest zachowanie jej oryginalnej postaci, a ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. niemodyfikowanego pliku tekstowego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie organu podatkowego w jej oryginalnej postaci (wyrok NSA z dnia 10 października 2011 r. I FSK 1500/10).

Opublikowane w VAT

Wystawcy rachunków potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi od dnia 3 marca 2011 r. nie muszą zamieszczać oznaczenia ORYGINAŁ albo KOPIA ani własnoręcznego podpisu na rachunku.

Opublikowane w KPiR
środa, 05 stycznia 2011 12:26

Zmienią sie zasady wystawiania rachunków

Obecnie rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi musi zawierać czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje a także oznaczenie oryginału i kopii. Dlatego rachunków nie można przesyłać elektonicznie, w odróżnieniu od faktur VAT.

Opublikowane w Inne

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług zmienia zasady dotychczas obowiązujące przy wystawianiu faktur papierowych.

Opublikowane w VAT
powrót KPiR Artykuły w etykietach: oryginał

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________