ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: rachunek
KPiR
niedziela, 26 października 2014 19:39

Rachunek czy faktura?

Pytanie: Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT mógł jako duplikat faktury wystawić rachunek?

Osoba bezrobotna otrzymała środki ze środków Funduszu Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z PUP na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm). Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie takich środków mogą być wyłącznie, zapłacone w terminie do 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej faktury, rachunki oraz załączone do nich potwierdzenia zapłaty.

Opublikowane w VAT
wtorek, 23 października 2012 16:37

Zmiany w VAT w zasadach fakturowania od 2013

Sprawdź co się zmieni w zasadach wystawiania faktur od 1 stycznia 2013 r. Zmiany są szokująco korzystne dla podatników!

Opublikowane w VAT

Wystawcy rachunków potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi od dnia 3 marca 2011 r. nie muszą zamieszczać oznaczenia ORYGINAŁ albo KOPIA ani własnoręcznego podpisu na rachunku.

Opublikowane w KPiR
środa, 05 stycznia 2011 12:26

Zmienią sie zasady wystawiania rachunków

Obecnie rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi musi zawierać czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje a także oznaczenie oryginału i kopii. Dlatego rachunków nie można przesyłać elektonicznie, w odróżnieniu od faktur VAT.

Opublikowane w Inne
środa, 13 października 2010 15:07

Ulga internetowa w 2011

Minister Finansów stwierdził, że rząd ma prawo kasować ulgi podatkowe. Jednakże zanim je skasuje, projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. przewiduje rozszerzenie jej zakresu o wydatki na internet mobilny a także możliwość dokumentowania poniesionych wydatków, każdym dokumentem, a nie tylko fakturą VAT.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót KPiR Artykuły w etykietach: rachunek

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________