ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: zaliczka
KPiR

Wpłacone zaliczki powiększają przychód z działalności gospodarczej w momencie zbycia lokali mieszkalnych (w dacie zawartej umowy w formie aktu notarialnego).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pytanie: Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż zajęć aerobiku (aquaaerobik) na pływalni?

Czy można dokonać jednej ewidencji na koniec miesiąca, zbiorczo od wszystkich nabywców usług, jeżeli termin płatności upływa każdego 15. dnia miesiąca, co zrobić z wpłatą gotówkową?

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 27 października 2014 20:24

Przedpłata i sprzedaż w tym samym miesiącu

Pytanie: Czy faktury zaliczkowe trzeba wystawić w dniu otrzymania przedpłaty, jeśli zarówno przedpłata, jak i sprzedaż nastąpią w tym samym miesiącu?

Opublikowane w VAT

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz w podatku VAT po stronie dostawcy towarów, które wymagają montażu.

Podatnik otrzymuje faktury za zakup towaru z montażem, chociaż całość zamówienia nie została jeszcze zrealizowana. Należność wynikająca z faktury jest uregulowana przez pożyczkodawcę podatnika.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla rozliczeń w ramach konsorcjum.

Opublikowane w VAT

Podatnik świadczy usługi przewozów pasażerskich, a jego klienci kupują bilety miesięczne w ramach przedsprzedaży. Zapłata za bilety, wydanie biletów, wystawienie faktur, odbywa się w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym bilet jest ważny.

Przewoźnik uznawał, że pieniądze otrzymane w ramach przedsprzedaży biletów miesięcznych w danym miesiącu na miesiąc następny są przychodem podatkowym miesiąca następnego, tj. miesiąca, w którym usługa na rzecz pasażerów jest świadczona, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym przewoźnik zaniżał przychody do opodatkowania uzyskane w kolejnych miesiącach, czym szybko zainteresowały się organy podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 31 stycznia 2011 19:13

Sprzedaż przez Internet. Kiedy powstaje przychód?

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży internetowej. Wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na mały obrót wybrał zwolnienie z VAT. Sprzedawany przez niego towar zostaje wysyłany do nabywców po otrzymaniu od nich zapłaty i w tym dniu rozpoznaje on przychód. Czy prawidłowo?

Opublikowane w KPiR

Sprawdź, jak rozliczyć czynność wykonaną w czasie obowiązywania nowej stawki, w związku z którą otrzymano zaliczkę, przedpłatę, która wiązała się z powstaniem obowiązku podatkowego w czasie obowiązywania starej stawki, tj. przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Opublikowane w VAT
piątek, 22 października 2010 17:50

Zaliczki podatkowe od małych zleceń

Umowa zlecenie, zawarta z osobą niebędącą pracownikiem podatnika na okres np. jednego dnia w miesiącu i wynagrodzeniu określonym w umowie w kwocie do 200 zł stanowi źródło przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście i ma do niej miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:21

Zadatek a VAT

O ile strony umowy nie postanowią inaczej, dany zadatek ma charakter zabezpieczający wykonanie umowy, jak i odszkodowawczy, w przypadku jej niewykonania. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

Opublikowane w VAT
powrót KPiR Artykuły w etykietach: zaliczka

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________