ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Artykuły w etykietach: doradztwo podatkowe
Informacje
sobota, 01 września 2012 10:35

Dlaczego warto korzystać z serwisu Ekspertax?

Czynności dokonywane przez organy podatkowe nie są prowadzone przez niezależny organ władzy publicznej, który rozstrzyga spór między stronami przedstawiającymi dowody na rzecz swoich racji. W postępowaniu prowadzący je organ jest jednocześnie stroną przeciwną wobec podatnika. To organ podatkowy gromadzi dowody na rzecz swoich racji i rozstrzyga, jakie dowody, przedstawione przez podatnika, są potrzebne do udowodnienia danego faktu. Kiedy są wiarygodne lub zbędne w danym postępowaniu.

W efekcie tego to naczelnik urzędu skarbowego, samodzielnie ocenia zebrane przez siebie dowody, wyciąga następnie wnioski potrzebne do wydania orzeczenia w sprawie podatkowej (decyzji lub postanowienia), zazwyczaj na niekorzyść podatnika. Organ podatkowy jest sędzią we własnej sprawie.

Opublikowane w Informacje

Sprawdź, czy podatnik prowadzący biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Opublikowane w VAT

Jeśli masz pytanie lub problem podatkowy do rozwiązania, wykup jednorazową poradę podatkową. Wycena porady jest bezpłatna.

Nie czekaj z tym, aż będzie za późno! Poradź się eksperta zanim podejmiesz decyzje wpływające na wysokość Twoich zobowiązań podatkowych. Gdy kontroler z urzędu skarbowego zapuka do Twojej firmy, zwykle jest już za późno na właściwe decyzje.

Uzyskana wcześniej porada podatkowa zaoszczędzi Ci stresu związanego z niepewnością, czy działasz prawidłowo, zgodnie z prawem. Jeśli postąpisz zgodnie z naszą poradą podatkową ryzyko niewłaściwego działania spada.

Opublikowane w Firma
wtorek, 05 kwietnia 2011 18:08

Pytania testowe

Wykaz pytań egzaminacyjnych pochodzi z Załącznika do uchwały nr 12/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego, który zawiera m.in. pytania testowe.

W ramach subskrypcji możesz uzyskać odpowiedź na pytania z wykazu pytań i zadań egazminacyjnych.

Opublikowane w Inne
wtorek, 05 kwietnia 2011 17:51

Pytania otwarte

Wykaz pytań egzaminacyjnych pochodzi z Załącznika do uchwały nr 12/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego, który zawiera m.in. pytania otwarte.

Opublikowane w Inne
wtorek, 05 kwietnia 2011 17:33

Pytania egzaminacyjne (kazusy)

Wykaz pytań egzaminacyjnych pochodzi z Załącznika do uchwały nr 12/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego, który zawiera m.in. tzw. kazusy.

Opublikowane w Inne
W dniu 2 listopada 2010 r. weszła w życie decyzja Ministra Finansów (37/PK)  powołująca Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego nowej kadencji. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej została prof. zw. dr hab. Pani Teresa Famulska.
Opublikowane w Inne
poniedziałek, 22 listopada 2010 01:00

O nas

Opublikowane w Informacje
czwartek, 08 lipca 2010 14:41

Egzamin na doradcę podatkowego

W dniu dzisiejszym opublikowano nowelizację z dnia 10 czerwca 2010 r. ustawy o doradztwie podatkowym (Dz.U. nr 122, poz. 826). Zapisy ustawy zaczną obowiązywać 8 sierpnia 2010 r.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 10 maja 2010 16:25

Znowelizowano ustawę o doradztwie podatkowym

W dniu 6 maja 2010 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym. Doradcy podatkowi uyzskają możliwość występowania przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Opublikowane w Inne
Strona 1 z 2
powrót O nas Artykuły w etykietach: doradztwo podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________