ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Artykuły w etykietach: ubezpieczenia społeczne
Informacje

Sprawdź obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu przez żonę przedsiębiorcy z tytułu odpłatnej umowy zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Za sprawowanie funkcji prokurenta uchwałą zgromadzenia wspólników przyznane zostało prokurentowi stałe wynagrodzenie miesięczne. W ramach sprawowanej funkcji wykonuje on czynności zarządcze i kontrolne w zakresie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy spółka ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia prokurenta? Prokurenta nie łączy ze spółką inny stosunek prawny w szczególności umowa o pracę, ani też umowa zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Jak ustalić tytułu do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, która zamierza zawrzeć z tym samym podmiotem umowę o pracę?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W spółce jawnej został zatrudniony na podstawie umowy o pracę małżonek jednego ze wspólników spółki jawnej. Czy osoba ta powinna podlegać ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca czy jako pracownik?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W drodze stosownej uchwały w spółce określono wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnienia przez nich funkcji. Czy wynagrodzenie członków zarządu stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W drodze uchwały w sp. z o.o. ustalono prezesowi spółki wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Prezesa nie łączy ze spółką żaden inny stosunek zobowiązaniowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) z tytułu którego pobierałby wynagrodzenie od spółki.

Czy otrzymane w ten sposób wynagrodzenie stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Problem w sprawie ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego na podstawie zawartej przez Polskę umowy międzynarodowej z Republiką Korei. Sprawdź, jakie jest rozwiązanie!

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 27 czerwca 2012 19:00

Zabezpieczenie społeczne obywatela Czech

Jakie ustawodawstwo ma zastosowanie w sprawie ustalenia zabezpieczenia społecznego dla obywatela Republiki Czeskiej, prowadzącego na terenie Czech działalność gospodarczą, zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej w Polsce?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W którym państwie pracownik zatrudniony w Polsce, ale wykonujący swoją pracę w Szwecji ma podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu, w Polsce czy w Szwecji. Czy pracownik ten powinien być objęty ubezpieczeniem w miejscu wykonywania pracy, a mianowicie w Szwecji, skoro spółka nie posiada oddziału, ani przedstawicielstwa na terenie Szwecji, a sam oddelegowany zamieszkuje na terenie Szwecji?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Pracownik może zostać powołany uchwałą wspólników do pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawdź, czy wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania w takim wypadku, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz czy z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót O nas Artykuły w etykietach: ubezpieczenia społeczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________