ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: czynsz
Nasze publikacje

Koszty uzyskania przychodów z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Tak uznał Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 8 listopada 2013 r. (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 19 grudnia 2012 10:54

Piszemy o podatkach

Sprawdź, co nowego piszemy o podatkach i innych obowiązkach podatników.

Opublikowane w Inne
wtorek, 23 października 2012 14:02

Nasze publikacje w mediach

Przeczytaj nasze publikacje w Rzeczpospolitej i innych mediach.

Opublikowane w Inne
wtorek, 13 marca 2012 22:24

Opodatkowanie przychodów z najmu

Sprawdź, jak rozliczyć ryczałt z tytułu umowy najmu. Czy opłaty związane z wynajmowanym lokalem, takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, stanowią przychód do opodatkowania?

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 28 września 2011 14:28

Stawka VAT dla kompleksowej usługi najmu

Jaką stawkę podatku VAT powinien stosować podatnik refakturując najemcom koszty związane z eksploatacją nieruchomości, czy w wysokości stawki za wynajem powierzchni, czy zgodnie z fakturami od dostawców mediów? Sprawdź stawki podatku VAT stosowane do opłat związanych z przenoszeniem na najemców kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.

Opublikowane w VAT

Jeżeli refakturując najemcom koszty związane z eksploatacją nieruchomości wynajmujący nie stosował stawki VAT właściwej dla wynajmu powierzchni, musi dokonać korekt deklaracji VAT-7 za minione okresy. Powstaje pytanie –  za jaki okres wstecz należy w tej sytuacji złożyć korekty deklaracji? Sprawdź, jak skorygować podatek w przypadku błędnie dokumentowanie opłat za media przy świadczeniu usług najmu?

Opublikowane w VAT
czwartek, 17 marca 2011 12:08

Na czym polega refakturowanie?

Na czym polega refakturowanie, wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 listopada 2010 r.

Refakturowanie jak wskazuje semantycznie przedimek "re" to powrót, zwrot, a więc powrót do stanu sprzed faktury. W ustawie o VAT nie występuje wykładnia pojęcia "refaktura". W praktyce przyjęto, iż jest to czynność przeniesienia obciążenia wierzytelności z przyjętej faktury na osobę trzecią, a ma podłoże w zawieranych umowach obrotu gospodarczego. Natomiast w rozstrzyganym przypadku przy wynajmującym niezależnie od tego, że dzieli obciążenia z tego tytułu na szereg najemców w proporcjach przyjętych w umowie, pozostaje przy nim część kosztów wynikająca z obsługi części wspólnych obiektu (III SA/Wa 667/10).

Opublikowane w VAT
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: czynsz

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________