ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: dywidenda
Nasze publikacje
czwartek, 28 sierpnia 2014 12:40

Dywidenda dla obywatela Niemiec

Pytanie: Gdzie należy rozliczyć się z podatku dochodowego z tytułu umowy o pracę i dywidend?

Obywatel niemiecki jest udziałowcem w polskich spółkach, od których otrzymuje dywidendę. Ponadto jest zatrudniony na umowę pracę w jednej z nich, w związku z czym otrzymał PIT-11.

 

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 1 sierpnia 2013 r. podpisany został Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 13 lutego 2013 r. w Warszawie została podpisana Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 29 stycznia 2013 r. w Warszawie podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 roku.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Polska podpisała z Singapurem umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 23 października 2012 14:02

Nasze publikacje w mediach

Przeczytaj nasze publikacje w Rzeczpospolitej i innych mediach.

Opublikowane w Inne

W dniu 7 września 2012 r. zacznie obowiązywać zmodyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz. 960) została opublikowana ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 roku.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 23 lipca 2012 15:37

Dywidenda w formie niepieniężnej

W przypadku przekazania na rzecz wspólników dywidendy w formie niepieniężnej, po stronie spółki powstanie obowiązek w podatku VAT. Tak uznał w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 517/12).

Opublikowane w VAT

Jak ustalić dochód do opodatkowania w sytuacji, gdy w trakcie bieżącego roku obrotowego nastąpi zmiana udziału wspólnika w zysku spółki komandytowo-akcyjnej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wypłaty na rzecz wspólników spółki są często kontrolowane przez urząd kontroli skarbowej pod kątem ukrytej dywidendy. Wypłaty takie nie tylko zawyżają koszty uzyskania przychodów spółki, ale także stanowią działanie na szkodę spółki oraz naruszenie przepisów Kodeksu pracy.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: dywidenda

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________