ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: pożyczka
Nasze publikacje

Odsetki od prywatnie zaciągniętego kredytu mogą stanowić koszty uzyskania działalności po spełnieniu dwóch warunków – muszą być zapłacone i muszą mieć związek z działalnością.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 27 lipca 2015 14:46

Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek

Podstawę prawną wyznaczającą maksymalną wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki czy kredytu, stanowi art. 359 Kodeksu cywilnego. Przepisy ww. artykułu dotyczą wszystkich uczestników obrotu i mają zastosowanie zarówno w stosunkach między przedsiębiorcą (np. instytucją finansową) i konsumentem, w obrocie obustronnie profesjonalnym - między samymi przedsiębiorcami, a także w stosunkach między konsumentami.

Opublikowane w Inne

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić limit kosztów pożyczek, aby uchronić kredytobiorców przed pętlą zadłużenia.

Opublikowane w Inne

Sprawdź czy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2004 r. niezgłoszonej do opodatkowania.

Opublikowane w PCC

Minister Finansów przyznaje, podatnik nie może być karany 75% stawką podatku, jeśli w trakcie postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów powoła się na niezgłoszoną do opodatkowania pożyczkę lub darowiznę.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 23 października 2012 14:02

Nasze publikacje w mediach

Przeczytaj nasze publikacje w Rzeczpospolitej i innych mediach.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 13 sierpnia 2012 22:49

Sporadyczne pożyczki a proporcja w VAT

Jeśli podatnik udziela podmiotom powiązanym pożyczek wyjątkowo i angażuje w tę czynność niewielką część swojego majątku, to taka działalność pozostaje bez wpływu na kalkulację proporcji VAT, a przychodu z odsetek nie wlicza się do obrotu. Tak uznał w wyroku z dnia 3 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (III SA/Gl 512/12).

Opublikowane w VAT

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustanawiający przedawnienie zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki i jego ponowne powstanie od tej samej czynności cywilnoprawnej jest zgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego (P 41/10).

Opublikowane w PCC
środa, 14 grudnia 2011 12:14

Można uniknąć 20% stawki PCC

Najczęściej to czynności organu zmierzające do wyjaśnienia określonych źródeł finansowania "przymuszają" podatnika do ujawnienia określonych okoliczności sprawy, np. zawarcia umowy pożyczki. Sprawdź, jak nie zapłacić 20% sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowane w PCC
czwartek, 10 listopada 2011 13:57

Pożyczka. Skutki nieopłacenia podatku

Prawidłowe jest stosowanie sankcyjnej 20% stawki podatku od pożyczki, która nie została ujawniona wcześniej urzędowi skarbowemu i nie został od niej zapłacony podstawowy podatek w wysokości 2%. Tak uznał w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 836/10).

Opublikowane w PCC
Strona 1 z 2
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: pożyczka

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________