ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: wyroby węglowe
Nasze publikacje

Od dnia 20 września 2013 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym upraszczająca zasady opodatkowania wyrobów węglowych.

Opublikowane w Akcyza

Obecnie obowiązujący system opodatkowania wyrobów węglowych nie zdaje egzaminu. Jest już gotowy projekt zmian.

Opublikowane w Akcyza
wtorek, 23 października 2012 14:02

Nasze publikacje w mediach

Przeczytaj nasze publikacje w Rzeczpospolitej i innych mediach.

Opublikowane w Inne
czwartek, 13 września 2012 18:39

Opodatkowanie wyrobów węglowych w 2012

Wyroby węglowe, które zostały zakupione w 2011 i przeznaczone do celów grzewczych nie podlegały zasadzie jednokrotności opodatkowania akcyzą, lecz korzystały ze zwolnienia od akcyzy, a ich zużycie w 2012 r. podlega opodatkowaniu. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 sierpnia 2012 r. (ILPP3/443-115/12-2/TW).

Opublikowane w Akcyza

Z uwagi na właściwości fizyko-chemiczne węgla oraz techniczne aspekty jego transportu oraz przechowywania (magazynowania), podczas tych procesów może dochodzić do powstawania strat (ubytków) w węglu. Sprawdź kto jest odpowiedzialny za rozliczenie strat (ubytków) wyrobów węglowych.

Opublikowane w Akcyza
poniedziałek, 30 kwietnia 2012 17:56

Dalsze uproszczenia w obrocie wyrobami węglowymi

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uproszczeń dotyczących obrotu wyrobami węglowymi, Minister Finansów stwierdził, że możliwe jest wprowadzenie dalszych uproszczeń w procedurze obrotu wyrobami węglowymi zwolnionymi z akcyzy. Chodzi w szczególności o upoważnienie Ministra Finansów do określenia przypadków gdy dla zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych nie będzie wymagane prowadzenie ewidencji.

Opublikowane w Akcyza

Sprawdź, czy wyroby węglowe zużywane w gorzelni do produkcji alkoholu, który po dalszej obróbce oferowany jest do sprzedaży jako dodatek do paliw silnikowych, są wyrobami węglowymi zużywanymi w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a więc zwolnionymi od podatku akcyzowego.

Opublikowane w Akcyza

W dniu 3 kwietnia 2012 r. zaczyna obowiązywać uproszczona forma dokumentu dostawy wyrobów węglowych.

Opublikowane w Akcyza
poniedziałek, 27 lutego 2012 20:09

Opodatkowanie akcyzą deputatu węglowego

Sprawdź, czy deputat węglowy wydawany pracownikowi podlega opodatkowaniu akcyzą.

Opublikowane w Akcyza

Wszelkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia istnienia zobowiązania podatkowego lub jego wysokości, powinny być przechowywane do celów dowodowych do momentu upływu okresu przedawnienia, a nawet dłużej. Sprawdź, jak długo należy przechowywać dokument dostawy wyrobów węglowych.

Opublikowane w Akcyza
Strona 1 z 4
powrót O nas Nasze publikacje Artykuły w etykietach: wyroby węglowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________