ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Nasze usługi Artykuły w etykietach: interpretacja indywidualna
piątek, 27 grudnia 2013 16:38

Będą zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są zarówno pozytywne jak i negatywne dla podatników.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 09 grudnia 2013 16:30

Znikną interpretacje indywidulane?

Ministerstwo Finansów zamierza znowelizować Ordynację podatkową. Zmiany wzbudzają poważny niepokój.

Opublikowane w Inne

Obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Opublikowane w Inne

W związku z wejściem w życie z dniem 7 marca 2012 r. przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 186, poz. 1100), wprowadzających nową instytucję tzw. metrykę sprawy, Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 7 marca 2012 r. (PK4/8012/67/AAN/12/555) wyjaśniło, że metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi będzie wydawał interpretacje indywidualne na rzecz podatników, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim.

Opublikowane w Inne
czwartek, 03 lutego 2011 15:23

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Organy podatkowe powinny interpretować także inne przepisy niż podatkowe.

W trosce o swoje bezpieczeństwo prawne, zainteresowany podatnik (wnioskodawca) ma prawo oczekiwać – jak w rozważanym przypadku – wyjaśnienia przez właściwy organ nasuwającej wątpliwości regulacji ukształtowanej przepisami prawa podatkowego, także wówczas, gdy zazębia się ona z innymi unormowaniami prawnymi. Ponieważ w sprawie, w której zapadł kwestionowany wyrok chodziło o zagadnienie reżimu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wnioskodawca miał prawo do ochrony, której bezzasadnie mu odmówiono. Tak uznał w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny z 4 listopada 2010 r. (II FSK 1019/09).

Opublikowane w Inne

Zmieni się właściwość organów podatkowych rozpatrujących wnioski o interpretację indywidualną. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozpatrzy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej kierowane dotychczas do Warszawy, Poznania i Katowic.

Opublikowane w Inne
środa, 03 listopada 2010 17:44

Premia produkcyjna za produkcję prosiąt

Wypłacona "premia produkcyjna" ma charakter dodatkowej zapłaty za zbyty przez podatnika towar, którą winien udokumentować wystawiając faktury korygujące, dotyczące podwyższenia ceny sprzedanych towarów.

Opublikowane w VAT
piątek, 22 października 2010 17:50

Zaliczki podatkowe od małych zleceń

Umowa zlecenie, zawarta z osobą niebędącą pracownikiem podatnika na okres np. jednego dnia w miesiącu i wynagrodzeniu określonym w umowie w kwocie do 200 zł stanowi źródło przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście i ma do niej miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 01 października 2010 12:36

Moc wiążąca interpretacji podatkowych

Jaka jest moc wiążąca pisemnych interpretacji indywidualnych, obowiązujących od 1 lipca 2007 r.?

W odniesieniu do pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), nie można mówić o nałożeniu na podatnika żadnych obowiązków.

Opublikowane w Inne
Strona 1 z 2
powrót O nas Nasze usługi Artykuły w etykietach: interpretacja indywidualna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________