ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Nasze usługi Artykuły w etykietach: reprezentacja

Jakie działania podatnika oznaczają reprezentację?

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 06 kwietnia 2012 20:06

Imprezy okolicznościowe

Sprawdź, jakie wydatki na organizację imprezy okolicznościowej o charakterze reklamy i reprezentacji można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Prezenty dla kontrahentów, związane z promocją i reklamą są do określonej kwoty zwolnione z podatku. Promocja i reklama ma na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców towarów lub usług.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 08 listopada 2011 14:46

Wydatki na spotkanie biznesowe w restauracji

W wyroku z dnia 22 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że wydatki na posiłki i zakup napojów, w trakcie spotkań z kontrahentami organizowanymi w restauracjach, wiążą się z kreowaniem pozytywnego wizerunku firmy. Noszą one zatem znamiona reprezentacji i tym samym, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (I SA/Wr 855/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 18 sierpnia 2011 01:37

Spotkania z kontrahentami a koszty podatkowe

Niezasadne jest akcentowanie wystawności i okazałości jako elementów nadających określonemu wydatkowi cechy kosztu poniesionego na reprezentację. A skoro nie reprezentacja, to czy koszt taki można zaliczyć do kosztów podatkowych? Co wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 r.?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów przedstawił swoje stanowisko w kwestii użycia logo firmy (produktu) przy kosztach reklamy lub reprezentacji w podatku dochodowym od osób prawnych. Sprawdź czy wydatki na towary opatrzone logo firmy stanowią koszty podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 18 sierpnia 2011 01:08

Reklama czy reprezentacja. Nadal problem!

Mimo wielu nowelizacji przepisów ustaw o podatkach dochodowych nadal pojawia się problem - czy wydatki na prezenty z logo firmowym stanowią koszty uzyskania przychodu. Trudność polega na ustaleniu, czy przekazywany gadżet z logo firmy, o wartości 100 zł jest jeszcze reklamą, czy już reprezentacją.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 31 stycznia 2011 17:33

Woda, kawa, herbata, cukier, mleczko do kawy i ciastka

Sprawdź, czy wydatki na wodę, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy i ciastka, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 22 listopada 2010 11:51

Upominki z obcym logo to nie reklama

W wyroku z dnia 2 lutego 2010 r. (II FSK 1472/08) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji, w której klientom spółki wręczane są upominki zawierające logo sprzedawanych przez nią produktów innych firm, nie jest to jej reklama lecz chęć podniesienia jej prestiżu i utrwalanie dobrego wizerunku w oczach kontrahentów. Jest to więc reprezentacja, której kosztów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 22 listopada 2010 01:00

Nasze usługi

CO ROBIMY?

Ekspertax jest Spółką Doradztwa Podatkowego.

Prowadzimy księgi rachunkowe oraz podatkowe. Udzielamy porad i opinii oraz odpowiedzi na indywidualne pytania w zakresie podatków, rachunkowości oraz zobowiązań wobec ZUS i prawa pracy.

Sporządzimy w Twoim imieniu wniosek o interpretację indywidualną prawa podatkowego lub do ZUS. Dokonamy klasyfikacji Twoich usług lub działalności.

Prowadzimy w imieniu naszych Klientów spory w sprawach podatkowych, egzekucji administracyjnej oraz zobowiązań wobec ZUS, przed organami podatkowymi oraz w sądach administracyjnych.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej dotyczącej:

- VAT,
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT),
- podatku akcyzowego oraz należności celnych,
- międzynarodowego prawa podatkowego,
- ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,
- rachunkowości,

pilnie skontaktuj się z nami: http://kancelaria.ekspertax.pl/kontakt/

Odpowiemy na Twoje indywidualne pytanie

Opinie, porady i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionych kwestii możesz także otrzymać w ramach subskrypcji (abonamentu). Wybór należy do Ciebie. Zasady udzielania obu rodzajów usług znajdziesz w regulaminie, dostępnym na naszej stronie.

Na stronie www.ekspertax.pl możesz wykupić subskrypcję (abonament), dzięki któremu będziesz miał dostęp do zasobów naszej witryny.

Wykupując subskrypcję Standard uzyskujecie Państwo dostęp do wszystkich treści zamieszczonych w serwisie ekspertax oraz możliwość korzystania z Platformy Pytania i odpowiedzi, w ramach której nasi eksperci udzielają odpowiedzi, do których mają dostęp również inni subskrybenci. Uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie zależy od opłacenia dodatkowo takiej usługi.

Wykupując subskrypcję Premium uzyskujecie Państwo dostęp do wszystkich treści zamieszczonych w serwisie ekspertax oraz możliwość korzystania z Platformy Komunikacja prywatna, w ramach której nasi eksperci udzielają porad i odpowiedzi na Wasze pytania, do których nikt nie ma poza Wami dostępu. Termin rozwiązania problemu w ramach komunikacji prywatnej to 48 godzin.

Opublikowane w Informacje
Strona 1 z 2
powrót O nas Nasze usługi Artykuły w etykietach: reprezentacja

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________