ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót O nas Regulamin serwisu ekspertax

niedziela, 13 listopada 2011 22:16

Regulamin 2011-2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Korzystając z zasobów serwisu Ekspertax.pl, w szczególności zadając pytania, akceptujesz poniższy Regulamin. Dla własnego dobra powinieneś zapoznać się każdorazowo z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

Rejestrując się uzyskujesz dostęp do autoryzowanych treści oferowanych przez nasz serwis. Jeżeli już dokonałeś rejestracji i posiadasz nazwę użytkownika i hasło, wpisz je i zaloguj się. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna!

Dowolnie wybrana przez nas część zasobów serwisu może wymagać dla dostępu wykupienia subskrypcji.

§1
[Wydawca]

Wydawcą serwisu internetowego Ekspertax.pl jest Ekspertax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Wydawcą.

§2
[Użytkownik i Subskrybent]

Użytkownikiem jest osoba, która korzysta z dostępnych zasobów serwisu Ekspertax.pl

Subskrybentem jest użytkownik, który wykupił subskrypcję dostępu do serwisu Ekspertax.pl. Subskrypcja uprawnia do uzyskania odpowiedzi na pytania zadane przez subskrybenta oraz korzystania z zasobów serwisu Ekspertax.pl.

§3
[Zastrzeżenia prawne]

1. Publikacje zawarte w serwisie Ekspertax.pl odzwierciedlają poglądy ich autorów, którzy na podstawie konkretnej sytuacji faktycznej wyjaśniają dany problem. Nie stanowią one porady prawnej ani podatkowej. Nie stanowią również ani źródła prawa, ani urzędowo wydanych (obowiązujących) jego interpretacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie przez Użytkownika/Subskrybenta bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, czy też innej osoby wykonującej inny zawód prawniczy (adwokat, radca prawny).
2.  Wydawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w serwisie Ekspertax.pl były rzetelne i aktualne. Wydawca dokłada starań, aby korzystanie z serwisu Ekspertax.pl było bezpieczne dla Użytkownika/Subskrybenta, jednak korzystanie z treści serwisu jest dobrowolne i odbywa się na ryzyko Użytkownika/Subskrybenta. Wydawca nie odpowiada za żadne szkody pozostające w związku z treścią serwisu, w szczególności za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Użytkownika/Subskrybenta określonych czynności prawnych lub faktycznych na podstawie treści prezentowanych w serwisie Ekspertax.pl.

§4
[Pozostałe zastrzeżenia]

1. Wydawca odpowiada na pytania skierowane do serwisu Ekspertax.pl w ramach wykupionej przez Subskrybenta subskrypcji, jednakże zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytania. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi pytający Subskrybent zostaje o tym poinformowany z uzasadnieniem odmowy.
2. Odmowa może być spowodowana niejasno sformułowanym pytaniem, którego treści nie da się ustalić w drodze porozumienia lub takim stopniem komplikacji zagadnienia, które wymaga indywidualnie wycenianej porady prawnej lub oglądu dokumentów, deklaracji, itp.
3. Użytkownik/Subskrybent serwisu Ekspertax.pl może uzyskać indywidualną usługę doradztwa podatkowego lub pomocy prawnej, niezależnie lub obok wykupionej subskrypcji.
4. Użytkownik/Subskrybent podając dane do faktury wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko i adres zamieszkania, przez Ekspertax Sp. z o.o.
4. Wydawca nie przekazuje ani nie udostępnia uzyskanych danych osobowych innym podmiotom, w szczególności w celu przesyłania ofert marketingowych.

§5
[Pliki Cookies]

1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika/Subskrybenta, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
2. Ekspertax Sp. z o.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to precyzyjniej rozpoznawać indywidualne potrzeby Użytkownika/Subskrybenta i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
3. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Ekspertax Sp. z o.o. również do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisu i odwiedzin użytkowników oraz prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,
4. Każdy Użytkownik/Subskrybent może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.
5. Usunięcie plików cookies może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu Ekspertax.pl

§5
[Prawa autorskie]

1. Zawartość serwisu ekspertax (również regulamin) jest przedmiotem praw autorskich, Copyright © by Ekspertax 2010-2013.
2. Sposób korzystania z zawartości serwisu ekspertax, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.
3. Każdy inny sposób korzystania z zawartości serwisu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu komercyjnym, jest zabronione.
4. Wydawca dopuszcza też jednokrotne zapisanie przez Użytkownika/Subskrybenta treści stron serwisu Ekspertax.pl na komputerze Użytkownika/Subskrybenta, oraz dokonanie wydruku.
5. Naruszenie praw autorskich Wydawcy w jakimkolwiek innym zakresie skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez naruszającego kary za bezumowne korzystanie z utworów w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty za każdy znak publikacji, co do której nastąpiło naruszenie praw autorskich wydawcy (znakami są:, znaki  interpunkcyjne, litery, cyfry i znaki specjalne). Jeżeli naruszenie praw autorskich wydawcy następuje na wielu polach eksploatacji, kara należna jest Wydawcy za każde pole eksploatacji oddzielnie.

§6
[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
2. Prawem właściwym dla stosunków prawnych istniejących pomiędzy wydawcą a Użytkownikami/Subskrybentami jest prawo polskie.
3. Korzystanie z serwisu Ekspertax.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez Wydawcę poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej serwisu Ekspertax.pl obowiązują od następnej wizyty danego użytkownika na stronach serwisu.
5. Data kolejnej aktualizacji regulaminu jest każdorazowo wyświetlana na stronie regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 27 października 2014 17:54
powrót O nas Regulamin serwisu ekspertax

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________