ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) ma pomóc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczać prawidłowo podatek od wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. WIA, podobnie jak wiążąca informacja taryfowa będzie wydawana przez organy podatkowe odnośnie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Będzie jednak obowiązywać bezterminowo.

wtorek, 25 marca 2014 22:39

Picup to dla akcyzy samochód osobowy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Dla potrzeb podatku akcyzowego samochody typu pickup nawet gdy mają homologację ciężarową, są uznawane za samochody osobowe (mieszczą się w pozycji CN 8703 samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób).

wtorek, 14 stycznia 2014 11:37

Nie każde uchybienie powoduje obowiązek zapłaty akcyzy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obowiązek poinformowania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi dodatkowego warunku zwolnienia wyrobów akcyzowych od akcyzy.

czwartek, 17 października 2013 12:06

Organ podatkowy ma prawo zweryfikować cenę nabycia samochodu

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Jeżeli podatnik nie uzasadni przyczyny różnicy pomiędzy kwotą, jaką jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy, a średnią wartością rynkową tego samochodu w kraju, to organ podatkowy może wówczas sam określić podstawę opodatkowania i należny podatek akcyzowy. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2013 r. (I GSK 1496/11).

Od stycznia 2014 r. wzrośnie akcyza na alkohole i wyroby tytoniowe. Rada Ministrów przyjęła, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej bezpośrednio związany z przyjętym wcześniej projektem ustawy budżetowej na 2014 r., przedłożony przez Ministra Finansów.

poniedziałek, 16 września 2013 12:52

Akcyza od mokrych liści tytoniu

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2013 r. podatkowi akcyzowemu podlega susz tytoniowy. Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku akcyzowego przewiduje nowy wzór deklaracji dla suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn).

Strona 2 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________