ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

Decyzje co do ostatecznego zakresu ulg podatkowych w zakresie opodatkowania po 1 stycznia 2012 r. wyrobów węglowych nie zostały jeszcze podjęte, ponieważ trwają prace zmierzające do oceny finansowych i ekonomicznych efektów ich wprowadzenia. Propozycje regulacji dotyczące ewentualnego opodatkowania akcyzą węgla, koksu, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej oraz ulg w powyższym zakresie zostaną rozpatrzone w drugim półroczu 2011 r.

wtorek, 26 lipca 2011 15:44

Fiskus zwróci akcyzę elektrowniom

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Producenci, nabywcy wewnątrzwspólnotowi oraz importerzy energii elektrycznej, którzy następnie dokonali jej sprzedaży przerzucając ciężar podatku akcyzowego na nabywców, będą mogli ubiegać się o zwrot podatku. Fiskus uwzględni powstanie nadpłaty w związku z zapłaconą przez nich akcyzą od strat przesyłowych energii elektrycznej.

czwartek, 14 lipca 2011 17:31

Nabycie olejów smarowych w 2011

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 12 maja 2011 r. Minister Finansów zajął stanowisko w sprawie nabywania wewnątrzwspólnotowego po dniu 1 stycznia 2011 r. olejów smarowych przez zarejestrowanego odbiorcę (AE2/0680/19/KWG/11/BOC 1552).

Utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna nie są wyrobami podlegającymi podatkowi akcyzowemu. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2011 r., ILPP3/443-34/08/11-S/TK).

Czytelnicy pytają: Czy jako kupujący samochód osobowy zarejestrowany na terytorium kraju, mogę mieć obowiązek zapłaty podatku akcyzowego gdyby się okazało, że pierwszy właściciel nie zapłacił akcyzy przy jego sprowadzeniu z innego państwa członkowskiego UE na terytorium kraju?

poniedziałek, 31 stycznia 2011 18:42

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu a akcyza

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego powstanie z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel i obciąża podatnika, który nabył prawo rozporządzania samochodem jak właściciel, zgodnie z zapisem art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 3, poz. 11, z późn. zm.).

Strona 11 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________