ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

środa, 24 listopada 2010 13:05

Opodatkowanie sprzedaży energii elektrycznej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 27 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 2254/09) uznał, że sprzedaż energii elektrycznej będzie podlegała opodatkowaniu akcyzą wówczas, kiedy będzie dokonywana na rzecz nabywcy końcowego.

Produkty wykorzystywane do innych niż napędowe lub grzewcze celów nie powinny podlegać podatkowi.

Treść brzmienia art. §16a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego modyfikuje warunek, od którego zależy zastosowanie ulgi podatkowej sprzecznie z brzmieniem Dyrektywy Energetycznej, bowiem wprowadza wymóg wykorzystywania wyrobu na ściśle określone cele (oświetleniowe, kosmetyczne lub jako zmywacz antykorozyjny), a nie wykorzystywania do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania.

Tak w wyroku z dnia 20 października 2010 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (I SA/Sz 680/10).

Wyroby akcyzowe oznaczone kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (oleje smarowe) są w świetle ustawy o podatku akcyzowym wyrobami energetycznymi, dla których określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1.180 zł/1.000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99.

Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

W dniu 17 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki jawnej dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe (SK 23/07). Kwestionowane przepisy są zgodne z Konstytucją.

W dniu 17 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki jawnej dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe (SK 23/07).

piątek, 05 listopada 2010 17:44

Olej napędowy do płukania instalacji

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 przeznaczony wyłącznie do płukania instalacji, który jest wykorzystywany wyłącznie do płukania instalacji produkcyjnej asfaltów nie może być objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2010 r.).

Strona 12 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________