ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

wtorek, 03 sierpnia 2010 16:56

Akcyza z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu tego samochodu, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.

wtorek, 03 sierpnia 2010 16:35

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego podstawą opodatkowania jest wartość celna pojazdu powiększona o należne cło, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.

wtorek, 03 sierpnia 2010 16:21

Ojej opałowy do celów opałowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Olej opałowy o kodzie CN od 2710 19 61 należy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, tak jak m.in. wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

czwartek, 22 lipca 2010 16:14

Samochód bez zapłaconej akcyzy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Nabywca samochodu bez uprzednio zapłaconej akcyzy przejmuje obowiązek podatkowy.

czwartek, 22 lipca 2010 16:12

Sprzedaż części samochodowych a akcyza

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprzedaż części samochodowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

czwartek, 22 lipca 2010 15:42

Samochód a podatek akcyzowy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ustawa o podatku akcyzowym definiuje samochody osobowe jako pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18.

Strona 14 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________