ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

W piśmie z dnia 27 czerwca 2012 r. Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie ewidencji paliwa żeglugowego (SPS-023-5346/12), w związku z sygnałami, o tym że urząd celny w Szczecinie i Koszalinie wydał interpretację w której stwierdził, że brak poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji stanowi podstawę dla odmowy przyznania obligatoryjnego zwolnienia.

Z uwagi na właściwości fizyko-chemiczne węgla oraz techniczne aspekty jego transportu oraz przechowywania (magazynowania), podczas tych procesów może dochodzić do powstawania strat (ubytków) w węglu. Sprawdź kto jest odpowiedzialny za rozliczenie strat (ubytków) wyrobów węglowych.

poniedziałek, 18 czerwca 2012 16:45

Pick-up jednak z akcyzą

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Import samochodu typu pick-up podlega akcyzie. Tak uznał NSA w wyroku z dnia 10 maja 2012 r. (I GSK 370/12). Wyposażenie oraz wykończenie wnętrza jest jednym z elementów, które należy wziąć pod uwagę dokonując oceny zasadniczego przeznaczenia pojazdu samochodowego. Inne bowiem może być wykończenie wnętrza w samochodzie przeznaczonym do przewozu osób, a inne w samochodzie zasadniczo towarowym.

piątek, 15 czerwca 2012 19:11

Zwrot akcyzy będzie następował z odsetkami!

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zwrot nadpłaty w podatkach podlega oprocentowaniu. Stąd wszelkie nadpłaty powinny być zwracane z odsetkami, równymi odsetkom od zaległości podatkowych. Nie dotyczy to akcyzy, gdyż zwrot akcyzy je stanowi zwrotu nadpłaty.

poniedziałek, 11 czerwca 2012 16:48

Będzie możliwość przekazywania znaków akcyzy!

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zniknie zakaz przekazywania znaków akcyzy.Możliwość taka zostanie dopuszczona między następcami prawnymi i podmiotami powstałymi w wyniku przekształceń. Nie występowałby przymus zwracania niewykorzystanych znaków akcyzowych oraz występowanie niepotrzebnie o nowe znaki akcyzowe, w określonych przepisami przypadkach.

Strona 5 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________