ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

Sprawdź, czy wyroby węglowe zużywane w gorzelni do produkcji alkoholu, który po dalszej obróbce oferowany jest do sprzedaży jako dodatek do paliw silnikowych, są wyrobami węglowymi zużywanymi w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a więc zwolnionymi od podatku akcyzowego.

wtorek, 27 marca 2012 18:49

Uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 3 kwietnia 2012 r. zaczyna obowiązywać uproszczona forma dokumentu dostawy wyrobów węglowych.

poniedziałek, 05 marca 2012 20:22

Gaz opałowy może zostać opodatkowany akcyzą

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Braki dokumentacyjne przesądzają o nałożeniu akcyzy na gaz, mimo że został użyty do celów uzasadniających zwolnienie. Tak w wyroku z dnia 23 lutego 2012 r. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 735/11).

poniedziałek, 27 lutego 2012 20:09

Opodatkowanie akcyzą deputatu węglowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy deputat węglowy wydawany pracownikowi podlega opodatkowaniu akcyzą.

Minister Finansów podał średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011.

Wszelkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia istnienia zobowiązania podatkowego lub jego wysokości, powinny być przechowywane do celów dowodowych do momentu upływu okresu przedawnienia, a nawet dłużej. Sprawdź, jak długo należy przechowywać dokument dostawy wyrobów węglowych.

Strona 6 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________