ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

Od dnia 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe zużywane w instalacjach objętych europejskim systemem handlu emisjami (ETS) podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego. Sprawdź warunki prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Podatnicy podatku akcyzowego, jako zużywający wyroby akcyzowe muszą prowadzić ich ewidencję. Sprawdź co powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z podatku z uwagi na ich przeznaczenie oraz czy istnieje możliwość rozliczania zużytych wyrobów akcyzowych w układzie miesięcznym.

poniedziałek, 30 stycznia 2012 18:10

Jak ustalić kod CN dla ambulansu na potrzeby opodatkowania akcyzą

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak ustalić kod CN dla ambulansu na potrzeby opodatkowania akcyzą.

poniedziałek, 30 stycznia 2012 17:59

Akcyza na ambulansy. Stanowisko Ministerstwa Finansów

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 23 stycznia 2012 r. wypowiedziało się na temat opodatkowania podatkiem akcyzowym dostawy ambulansów (SPS-023-720/11).

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na propozycje dotyczące obniżenia akcyzy na paliwa udzielonej w dniu 24 stycznia 20912 r. wynika, że proponowane przez jedną z partii politycznych (Prawo i Sprawiedliwość) podwyższenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 0,95 zł/l do 1,35 zł/l, jest niemożliwe do zrealizowania, ponieważ wprowadzona z dniem 1 stycznia 2012 r. akcyza na olej napędowy (wynosząca 1,196 zł/l) jest o 15 gr/l niższa od proponowanej wartości zwrotu.

Podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, posiadający zapasy wyrobów węglowych nabyte przed dniem 2 stycznia 2012 r., zużywając te wyroby po dniu 1 stycznia 2012 r. na cele opałowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu z tytułu użycia tych wyrobów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Strona 7 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________