ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza
Akcyza
Akcyza

środa, 23 listopada 2011 16:00

Nie wzrośnie akcyza na alkohol ani na gaz

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Nie wzrośnie akcyza na gaz (LPG) ani na alkohol, zapewnia Minister Finansów. Planowana od 2012 r. podwyżka podatku akcyzowego na olej napędowy, biopaliwa, biokompomenty oraz wyroby tytoniowe oraz węgiel i koks jest spowodowana koniecznością dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw unijnych.

Wzrośnie stawka akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe. W szczególności podwyżka dotyczy paliw do silników odrzutowych, olejów napędowych, biokomponentów oraz wyrobów tytoniowych.

Importer oraz sprzedawca olejów przeznaczonych do celów opałowych muszą sporządzać i przekazywać organom podatkowym miesięczne zestawienie oświadczeń. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku podatnicy ponoszą surową karę w postaci dużo wyższej stawki na obrót olejem.

Jest to bardzo rygorystyczne rozwiązanie i w przypadku zwykłej pomyłki, niewspółmierne do wagi naruszenia prawa. W związku z powyższym ustawa tzw. deregulacyjna wprowadza korzystną zmianę.

poniedziałek, 14 listopada 2011 17:13

Uproszczone procedury celne dla wyrobów akcyzowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ustawa tzw. deregulacyjna, której przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. przewiduje możliwość szerszego stosowania procedur uproszczonych dla importerów i eksporterów wyrobów akcyzowych.

Tym samym skróceniu ulegnie czas obrotu towarowego z zagranicą. Przykładowo możliwa będzie tzw. procedura w miejscu umożliwiająca objęcie wyrobów akcyzowych procedurą dopuszczenia do obrotu i procedurą wywozu w tzw. miejscu uznanym (np. siedziba podmiotu) przy ograniczonym udziale organu celnego.

czwartek, 27 października 2011 14:20

Alkohol z gęstwy drożdżowej podlega akcyzie

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W związku z oddestylowaniem (produkcją) alkoholu etylowego z gęstwy drożdżowej powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do tego alkoholu. Tak wynika z interpretacji ogólnej z dnia 19 października 2011 r. wydanej przez Ministra Finansów (AE2/033/4/KWG/11/7754).

środa, 31 sierpnia 2011 18:53

Paliwo w zbiorniku lub w odmierzaczu paliw

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Samo posiadanie przez podatnika oleju opałowego, w zbiorniku z podłączoną instalacją pomiarową wyposażoną w licznik wskazujący ilość wydanych litrów i wąż zakończony pistoletem (pod warunkiem, że instalacja ta spełnia wymogi dla odmierzacza paliw), należy uznać za użycie oleju opałowego niezgodne z przeznaczeniem - do celów napędowych.

Nie tylko samo użycie stwierdzone w trakcie kontroli, ale również posiadanie paliwa w zbiorniku pojazdu lub innego środka transportowego, jak i posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw, uznawane jest za użycie niezgodne z przeznaczeniem. Tak wynika z wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 849/10).

Strona 10 z 16
powrót Podatki Akcyza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________