ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Podwyżka akcyzy od 2012. Wyroby tytoniowe, paliwa i biokomponenty

wtorek, 22 listopada 2011 17:23

Podwyżka akcyzy od 2012. Wyroby tytoniowe, paliwa i biokomponenty

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wzrośnie stawka akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe. W szczególności podwyżka dotyczy paliw do silników odrzutowych, olejów napędowych, biokomponentów oraz wyrobów tytoniowych.

Zmiana w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) jest związana z nowym kursem euro na 2012 r.

 

Dla państw które nie przyjęły euro, stosowane są kursy obowiązujące w pierwszym dniu roboczym października i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Kursy te stosuje się od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Obowiązujący na rok 2012 kurs euro wynosi 4,3815 zł (w 2011 r. kurs wynosi 3,9370 zł). Stąd konieczność skorygowania stawek akcyzy na:

•    paliwa do silników odrzutowych,
•    oleje napędowe oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami,
•    biokomponenty stanowiące samoistne paliwa.

Dodatkowo w przypadku paliw istotną rolę w podwyżce spowodowała wyższa opłata paliwowa (od stycznia 249,92 zł/1.000 litrów), która wzrosła o 4,2% w stosunku do roku 2011 (239,84 zł/1.000 litrów).

Podwyżka akcyzy wynosi 4,2%, stawki podatku akcyzowego w 2012 r. wyniosą zatem:

•    paliwa do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – 1.446 zł/1.000 litrów,
•    olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1.196 zł/1.000 litrów,
•    biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1.196 zł/1.000 litrów.

Wzrost stawek akcyzy na papierosy wynika z konieczności osiągnięcia unijnego minimum podatkowego na papierosy. Polska do 31 grudnia 2017 r. ma możliwość korzystania z okresu przejściowego. Jednakże oznacza to konieczność corocznego podnoszenia stawek akcyzy na papierosy, tak aby wymagane minimum (co najmniej 60% ŚWC, nie mniej niż 90 euro na 1.000 sztuk od wszystkich papierosów) zostało osiągnięte w przewidzianym do tego terminie, tzn. na dzień 1 stycznia 2018 r.

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe w 2012 r. wyniosą:

•    na papierosy – 170,97 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej,
•    na tytoń do palenia – 115,86 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej,
•    na cygara i cygaretki – 254,20 zł za każde 1.000 sztuk
•    na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
•    na papierosy – 312 zł za każde 1.000 sztuk
•    na tytoń do palenia – 208 zł za każdy kilogram

Dodatkowo w związku z obowiązkiem harmonizacji polskich przepisów z zakresu podatku akcyzowego z przepisami wspólnotowymi  w szczególności z dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz dyrektywy Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej postanowienia dyrektywy dotyczącej możliwości stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną, zmianie ulegną od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisy dotyczące opodatkowania węgla i koksu.

powrót Podatki Akcyza Podwyżka akcyzy od 2012. Wyroby tytoniowe, paliwa i biokomponenty

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________