ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych

wtorek, 06 kwietnia 2010 18:17

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wejdzie do użycia System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (Excise Movement and Control System).

To system komputerowy wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego).

Używany będzie do przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy podmiotami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w obrocie krajowym. System ten zastąpi stosowany obecnie w formie papierowej administracyjny dokument towarzyszący (ADT), dołączany do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Stosowanie Systemu EMCS do obsługi przemieszczeń dla polskich podmiotów będzie obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2011 r.

Uczestnikami Systemu będą podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej, a zatem składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i zarejestrowani odbierający, podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne) oraz organy podatkowe.

 

powrót Podatki Akcyza System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________