ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Nowe stawki akcyzy od 2012

czwartek, 29 grudnia 2011 16:17

Nowe stawki akcyzy od 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zmieniaja się stawki akcyzy. Sprawdź co się zmieni.

Przepis art. 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wprowadza zmiany dotyczące stawek akcyzy, które będą obowiązywać od dnia 2 stycznia 2012 r. do ustawy z dnia 6 grudnia 2008  r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany dotyczące stawek akcyzy:

 

 1. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – 1.446 zł/1.000 litrów;
 2. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania  jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1.196 zł/1.000 litrów;
 3. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1.196 zł/1.000 litrów;

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

 1. na papierosy, z poniższym zastrzeżeniem – 170,97 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
 2. na tytoń do palenia (z zastrzeżeniem poniżej) – 115,86 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
 3. na cygara i cygaretki – 254,20 zł za każde 1.000 sztuk.

Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:

 1. na papierosy – 312 zł za każde 1.000 sztuk;
 2. na tytoń do palenia – 208 zł za każdy kilogram.

Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość energetyczna wyrażona w gigadżulach (skrót GJ), która wynosi:

 1. 23,8 GJ/1.000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;
 2. 8,6 GJ/1.000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;
 3. 27,5 GJ/1.000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.

W związku z tak określoną podstawą opodatkowania stawka podatku akcyzowego dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych od 2012 r., objętych pozycjami CN 2701, CN 2702 oraz CN 2704 00, wynosi 1,28 zł/1 GJ.

powrót Podatki Akcyza Nowe stawki akcyzy od 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________