ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

wtorek, 31 lipca 2012 11:20

Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów zmienia rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Podmioty zobowiązane do oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych składają wstępne zapotrzebowania na znaki podatkowe i legalizacyjne. Obecnie robią to zgdonie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. nr 160, poz. 1074 ze zm.).

W zapotrzebowaniu nalezy wskazać liczbę znaków, którą podatnik zamierza odebrać. Liczba ta może jednak ulec zmianie i dotychczas podatnicy mieli watpliwosci jak dokonywac korekty wstępnie złożonego zapotrzebowania.

Prowadzący składy podatkowe, producenci wyrobów akcyzowych, importerzy, nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe oraz posiadający wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, gdy wyroby te są przeznaczone do dalszej sprzedaży, zgodnie z nowymi przepisami w przypadku skałdania w ciągu roku kalendarzowego korekty wstepnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, będą w odpowiednich kolumnach wskazywać jaką liczbę znaków planują odebrać po korekcie.

Nowe rozporządzenie zawiera wzory wstępnych zapotrzebowań na znaki akcyzowe na wyroby spirytusowe, winiarskie, tytoniowe - papierosy i tytoń do palenia.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

powrót Podatki Akcyza Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________