ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Legalność obrotu na terytorium Polski surowym nieprzetworzonym tytoniem

środa, 22 sierpnia 2012 17:28

Legalność obrotu na terytorium Polski surowym nieprzetworzonym tytoniem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podmioty prowadzące działalność na rynku wyrobów tytoniowych sygnalizują problemy związane z kwestią opodatkowania podatkiem akcyzowym tytoniu, który nie został poddany obróbce przemysłowej i jest sprzedawany jako produkt nieobjęty podatkiem akcyzowym. Posłowie wystąpili do Ministra Finansów z interpelacją w sprawie legalności obrotu na terytorium Polski surowym, nieprzetworzonym tytoniem.

Określając w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jakiego rodzaju tytoń podlega opodatkowaniu, ustawodawca wyraził w sposób niejednoznaczny, że ma być to produkt „nadający się do palenia”. Z uwagi na takie brzmienie przepisów podmioty działające w branży tytoniowej występują do właściwych organów podatkowych o wydanie interpretacji przepisów podatkowych.

Z interpretacji tych wynika, że stanowisko organów podatkowych w takich sprawach jest niejednolite. W niektórych opiniach stwierdza się, że nieprzetworzony tytoń podlega opodatkowaniu przez sam fakt, że jest to tytoń, zatem potencjalnie może służyć nabywcy do palenia, w innych natomiast wnioski są zupełnie odmienne.

Zwracając się o wydanie interpretacji indywidualnej, wnioskodawcy opisują okoliczności zdarzenia przyszłego, podając na przykład, że nabyty przez nich nieprzetworzony tytoń ma być przeznaczony na użytek gospodarstwa rolnego lub też do innych celów, m.in. jako środek bakteriobójczy.

Przepisy stanowią, że interpretacje indywidualne zachowują moc obowiązywania tylko w warunkach dokładnie odzwierciedlających okoliczności faktyczne podane przez wnioskodawcę. Ustawodawca wyposażył organy podatkowe w odpowiednie narzędzia, by kontrolować i weryfikować, czy przedsiębiorca rzeczywiście wykorzystuje posiadany tytoń zgodnie z tym, co wynika z wydanej interpretacji.

Posłowie zastanawiają się, czy do takich kontroli w ogóle dochodzi. W celu zobrazowania skali zjawiska podkreślają, że obecnie od każdego kilograma tytoniu należy odprowadzić akcyzę w wysokości 115,86 zł plus dodatkowo 31,41% maksymalnej ceny detalicznej. Ponadto do ceny dochodzi jeszcze 23% VAT. Uwzględniając powyższe, cena kilograma legalnego tytoniu na rynku wynosi ok. 260 zł.

Tymczasem w Internecie po wpisaniu frazy „tytoń do palenia” można znaleźć wiele ofert, w których cena za kilogram oscyluje wokół kwoty 100 zł (jest to oczywiście tytoń bez obciążenia akcyzą).

Nabywcy tytoniu surowego po jego pocięciu (lub przemieleniu w maszynce do mielenia) i dokupieniu gilz otrzymują wyrób tytoniowy de facto nadający się do palenia. Sprzedający legalnie opodatkowany towar nie mogą praktycznie konkurować ze sprzedawcami tytoniu nieprzetworzonego, gdyż oferowany przez nich produkt jest o wiele droższy.

Oprócz tego, że przyznanie jednym podmiotom prawa do niepodlegania podatkowi akcyzowemu przy jednoczesnym opodatkowaniu tym podatkiem innych podmiotów może prowadzić do naruszenia zasady równości podmiotów podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, sytuacja ta ma również duże znaczenie dla budżetu państwa, który ponosi olbrzymie straty z tytułu nieodprowadzonych podatków.

Minister Finansów będzie musiał udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Ministerstwo Finansów przeprowadzało lub jest w trakcie przeprowadzania kontroli podmiotów, które prowadzą sprzedaż tytoniu niepodlegającego opodatkowaniu akcyzą?
 2. Jeśli tak, ile takich kontroli odbyło się w 2011 r.?
 3. Ile odbyło się takich kontroli przez pierwsze 6 miesięcy 2012 r.?
 4. Jaki był wynik tych kontroli?
 5. Czy Ministerstwo Finansów dysponuje wiedzą o tym, ile jest w Polsce punktów, w których sprzedaje się tytoń niepodlegający opodatkowaniu akcyzą?
 6. Jeśli tak, jaka jest ich liczba?
 7. Czy Ministerstwo dysponuje pełną wiedzą na temat technicznych aspektów przetwarzania liści tytoniu (włącznie z tym, że wystarcza maszynka do mielenia i gilzy, by uzyskać de facto produkt gotowy do palenia) i w jaki sposób ta wiedza przekłada się na politykę Ministerstwa?
 8. Czy Ministerstwo Finansów szacowało straty budżetu państwa z tytułu sprzedaży tytoniu nieopodatkowanego akcyzą?
 9. Jakie kroki Ministerstwo Finansów zamierza podjąć w celu doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie podmioty sprzedające tytoń do palenia (włączając te, które twierdzą, że sprzedawany przez nie tytoń nie nadaje się do palenia) będą traktowane w podobny sposób?
 10. Czy Ministerstwo Finansów nie obawia się, że w ramach powszechnego procederu sprzedaży tytoniu nieopodatkowanego akcyzą także duzi dystrybutorzy i producenci zaczną korzystać z takiej drogi?
 11. Czy w związku z powyższym pytaniem Ministerstwo Finansów szacowało, jak zostanie uszczuplony budżet państwa, gdy wszyscy dystrybutorzy i producenci zaczną sprzedawać tylko tytoń nieopodatkowany akcyzą?
powrót Podatki Akcyza Legalność obrotu na terytorium Polski surowym nieprzetworzonym tytoniem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________