ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Opodatkowanie wyrobów węglowych w 2012

czwartek, 13 września 2012 18:39

Opodatkowanie wyrobów węglowych w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wyroby węglowe, które zostały zakupione w 2011 i przeznaczone do celów grzewczych nie podlegały zasadzie jednokrotności opodatkowania akcyzą, lecz korzystały ze zwolnienia od akcyzy, a ich zużycie w 2012 r. podlega opodatkowaniu. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 sierpnia 2012 r. (ILPP3/443-115/12-2/TW).

Zdaniem organu podatkowego sam fakt posiadania po dniu 1 stycznia 2012 r. zapasów wyrobów węglowych nie spowodował powstania obowiązku podatkowego, a co za tym idzie posiadacz tych zapasów nie stał się z dniem 2 stycznia 2012 r. podatnikiem akcyzy, ponieważ posiadanie wyrobów węglowych nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. Wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu w momencie sprzedaży podmiotowi, który zużyje wyroby węglowe i nie będzie korzystał z żadnego zwolnienia ze względu na przeznaczenie.

Jeżeli podmiot posiada zapasy wyrobów węglowych nabyte przed dniem 2 stycznia 2012 r. i zużyje te wyroby po dniu 1 stycznia 2012 r. na cele opałowe nie uprawniające do zwolnienia od akcyzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to będą one podlegały opodatkowaniu z tytułu ich użycia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 9a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym). Obowiązek podatkowy powstaje systematycznie w miarę zużywania zapasów wyrobów węglowych. W takiej sytuacji, podatnik zobowiązany jest składać deklaracje podatkowe i dokonywać rozliczenia akcyzy od zużytych wyrobów węglowych.

Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych obowiązuje dopiero od dnia 2 stycznia 2012 r. Zatem, wyroby węglowe zakupione w 2011 r. i przeznaczone do celów grzewczych tej zasadzie nie podlegały, lecz korzystały ze zwolnienia od akcyzy a ich zużycie w 2012 r. podlega opodatkowaniu.

powrót Podatki Akcyza Opodatkowanie wyrobów węglowych w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________