ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Pojazdy sanitarne i ambulanse do ratowania życia i zdrowia ludzkiego

piątek, 24 października 2014 06:31

Pojazdy sanitarne i ambulanse do ratowania życia i zdrowia ludzkiego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana dotyczy opodatkowania akcyzą pojazdów sanitarnych (ambulansów).

 

Projektowaną zmiana dotyczy wprowadzenia do ustawy o podatku akcyzowym zwolnienia pojazdów sanitarnych z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Jako warunek zwolnienia wskazano konieczność spełnienia przez te samochody wymagań technicznych i jakościowych określony w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).

Mając na względzie cel do jakiego pojazdy sanitarne (ambulanse) są wykorzystywane – ratowanie życia i zdrowia ludzkiego – zasadnym jest zwolnienie tego typu pojazdów z opodatkowania. Powyższe działanie zgodne jest również z oczekiwaniami społeczeństwa, które wielokrotnie sygnalizowało konieczność zaprzestania pobierania akcyzy od ambulansów.

powrót Podatki Akcyza Pojazdy sanitarne i ambulanse do ratowania życia i zdrowia ludzkiego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________