ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Znaki akcyzy dla producentów wina będących rolnikami

środa, 29 października 2014 12:18

Znaki akcyzy dla producentów wina będących rolnikami

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm, a która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. umożliwia wydanie znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.

 

Obecnie producenci wina będący rolnikami, według ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.), nie prowadzą działalności gospodarczej.

Obowiązujący art. 116 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ciąży na wymienionych w nim podmiotach zarejestrowanych w podatku akcyzowym zgodnie z art. 16 tej ustawy.

Uchwalona dnia 12 maja 2011 r. ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. nr 120, poz. 690 ze zm.) w art. 95 zmienia art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wskazując, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego (art. 17 ust. 3 ustawy z o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Obecnie część producentów rolnych, nie rejestruje się zatem dla potrzeb podatku akcyzowego, ponieważ obowiązek ten zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o podatku akcyzowym ciąży jedynie na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi jednak na fakt, że podmioty te produkują wino, które podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, niezbędne jest, aby mogły otrzymać znaki akcyzy. Stąd przepis art. 116 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

powrót Podatki Akcyza Znaki akcyzy dla producentów wina będących rolnikami

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________