ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Co się zmieni w podatku akcyzowym od 2015?

poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:56

Co się zmieni w podatku akcyzowym od 2015?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów przygotował szereg rozporządzeń dotyczących zmian w przepisach akcyzowych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co się zmieni od 1 stycznia 2015 r. w podatku akcyzowym?

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 1559) oraz ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym wprowadzają m.in. następujące zmiany w podatku akcyzowym:

 • objęcie opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym,
 • czasowe (w latach 2015 – 2019) obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw akcyzowych, przy równoczesnym odpowiednim podniesieniu stawek opłaty paliwowej,
 • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej,
 • odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzonej ewidencji,
 • ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi,
 • umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.

W związku z tym Minister Finansów przygotował szereg rozporządzeń w sprawie:

 • zabezpieczeń akcyzowych,
 • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
 • określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego,
 • wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe,
 • wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej,
 • wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

 

powrót Podatki Akcyza Co się zmieni w podatku akcyzowym od 2015?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________