ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Od 2015 ambulanse ratunkowe są zwolnione z akcyzy

wtorek, 06 stycznia 2015 17:12

Od 2015 ambulanse ratunkowe są zwolnione z akcyzy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 8 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która zwalnia specjalistyczne środki transportu sanitarnego z podatku.Zwolnienie od podatku akcyzowego ambulansów ratunkowych (typu B) oraz ruchomych jednostek intensywnej opieki (typu C) wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 18).

Zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych stanowiących specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadza warunek do jego zastosowania.

Samochód taki musi bowiem spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. Zwolnienie od podatku dotyczy tym samym ambulansów ratunkowych (typu B) oraz ruchomych jednostek intensywnej opieki (typu C).

W Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 zostały określone Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C). Mając na względzie cel do jakiego pojazdy sanitarne (ambulanse) są wykorzystywane - ratowanie życia i zdrowia ludzkiego - zasadnym było zwolnienie tego typu pojazdów z opodatkowania.

powrót Podatki Akcyza Od 2015 ambulanse ratunkowe są zwolnione z akcyzy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________