ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Proekologiczny płynny dodatek do paliw

piątek, 01 października 2010 12:32

Proekologiczny płynny dodatek do paliw

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu wewnątrzwspólnotowego wyrobu o kodzie CN 3811 29 00, będącego płynnym dodatkiem do paliw o charakterze proekologicznym, który powoduje: zmniejszenie emisji cząstek stałych, zmniejszenie emisji węglowodorów, zmniejszenie emisji CO, zmniejszenie zużycia paliwa, utrzymanie komór spalania w czystości. Według wskazań producenta gęstość tego produktu w temperaturze 15,6°C wynosi 0,798 g/cm3.

Jaka obowiązuje stawka podatku akcyzowego od proekologicznego dodatku do oleju napędowego i opałowego w związku z jego nabyciem wewnątrzwspólnotowym?

 

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.), paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Z kolei paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 (art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym).
Zgodnie zaś z art. 86 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3811.
W związku z tym wyrób o kodzie CN 3811 29 00, produkowany z przeznaczeniem jako dodatek do paliw silnikowych, należy uznać za paliwo silnikowe. Natomiast ten sam wyrób przeznaczony jako dodatek do paliw opałowych należy traktować jako paliwo opałowe. Przy czym przez dodatki lub domieszki do paliw silnikowych należy rozumieć wyroby dodawane do tych paliw w celu poprawy ich właściwości, np. smarowych, myjących, kalorycznych itp., z wyjątkiem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w ustawie. Adekwatnie należy również rozumieć dodatki lub domieszki do paliw opałowych, czyli będą to takie dodatki, które poprawiają proces spalania paliwa opałowego.

Konsekwencją powyższego jest zastosowanie odpowiedniej stawki akcyzy dla ww. wyrobu energetycznego. I tak, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, w przypadku gdy przedmiotowy wyrób będzie stosowany jako dodatek do paliw silnikowych, winien być opodatkowany stawką w wysokości 1.822 zł/ /1000 litrów. Natomiast gdy wyrób ten przeznaczony zostanie jako dodatek do paliw opałowych, stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a tiret pierwszy, będzie podlegał opodatkowaniu stawką 232,00 zł/ /1.000 litrów, ponieważ jego gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny.

Należy również dodać, że ustawodawca nie przewidział specjalnych warunków dla opodatkowania wyrobów o charakterze proekologicznym, a co za tym idzie, brak jest podstaw do opodatkowania takich wyrobów stawką inną niż pozostałe dodatki do paliw silnikowych i opałowych.

powrót Podatki Akcyza Proekologiczny płynny dodatek do paliw

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________