ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Akcyza z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe

wtorek, 16 listopada 2010 12:54

Akcyza z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 17 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki jawnej dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe (SK 23/07).

Sprawa powstała na tle orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2006 r., którym utrzymał on w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz poprzedzającą go Decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie dotyczącą określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do września 2003 r.

 

W ocenie skarżącej spółki kwestionowane przepisy określające moment powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym oraz podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe w akcie podustawowym naruszają zasadę wyłączności regulacji ustawowej.

Ponadto przepisy wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, nie zawierającego wytycznych co do treści aktu wykonawczego, zezwalającego Ministrowi Finansów na określenie innego momentu powstania obowiązku podatkowego niż wynikający z ustawy, a zatem umożliwiającego ustalenie elementu konstrukcyjnego podatku w akcie podustawowym są niezgodnie z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji.

Kwestionowane przepisy określające inny przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym niż wynikający z ustawy w sytuacji, w której Minister Finansów był upoważniony do określenia innego momentu powstania obowiązku podatkowego, a więc wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego są niezgodne z Konstytucją.

Zdaniem skarżącej spółki kwestionowane przepisy eliminują ustawowe rozróżnienie stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych i olejów napędowych poprzez takie ukształtowanie, bez wymaganego upoważnienia ustawowego, przepisów rozporządzeń w sprawie podatku akcyzowego, że w przypadku sprzedaży oleju opałowego na stacji paliw nie było możliwe zastosowanie stawki właściwej dla sprzedawanego wyrobu akcyzowego.

Kwestionowane przepisy w ocenie skarżącej spółki naruszyły między innymi prawo do swobody prowadzenia działalności gospodarczej poprzez niezgodność z zasadą równego traktowania podmiotów. Chodzi o faktyczne zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży oleju opałowego na stacjach paliw przy użyciu odmierzacza paliw ciekłych i przy użyciu zbiorników znajdujących się na stacjach paliw połączonych z odmierzaczem paliw ciekłych.

powrót Podatki Akcyza Akcyza z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________