ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Artykuły w etykietach: oleje smarowe
Akcyza
sobota, 14 lutego 2015 12:33

Oleje smarowe. TSUE wydał wyrok

W dniu 12 lutego 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-49/13 (Oil Trading Poland) dotyczący zasad opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym.

Opublikowane w Akcyza
wtorek, 30 października 2012 10:18

Akcyza na smary była zgodna z prawem

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w dniu 29 października 2012 r. w składzie 7 sędziów w sprawie akcyzy na oleje smarowe (I GPS 1/12), uznał że objęcie podatkiem akcyzowym olejów smarowych wykorzystywanych w innych celach niż paliwo silnikowe i paliwo do ogrzewania było zgodne dyrektywą horyzontalną.

Opublikowane w Akcyza

Podatnicy podatku akcyzowego, jako zużywający wyroby akcyzowe muszą prowadzić ich ewidencję. Sprawdź co powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z podatku z uwagi na ich przeznaczenie oraz czy istnieje możliwość rozliczania zużytych wyrobów akcyzowych w układzie miesięcznym.

Opublikowane w Akcyza

Wyroby akcyzowe oznaczone kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (oleje smarowe) są w świetle ustawy o podatku akcyzowym wyrobami energetycznymi, dla których określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1.180 zł/1.000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99.

Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

Opublikowane w Akcyza
powrót Podatki Akcyza Artykuły w etykietach: oleje smarowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________