ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Artykuły w etykietach: organy podatkowe
Akcyza
poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:56

Co się zmieni w podatku akcyzowym od 2015?

Minister Finansów przygotował szereg rozporządzeń dotyczących zmian w przepisach akcyzowych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co się zmieni od 1 stycznia 2015 r. w podatku akcyzowym?

Opublikowane w Akcyza

Zasady naliczania odsetek za zwłokę są niezgodne z Konstytucją. Tak uznał w wyroku z dnia 18 października 2011 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zasad naliczania odsetek za zwłokę za okres zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego na mieniu podatnika, oraz za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji (SK 2/10).

Opublikowane w Inne
piątek, 01 października 2010 12:36

Moc wiążąca interpretacji podatkowych

Jaka jest moc wiążąca pisemnych interpretacji indywidualnych, obowiązujących od 1 lipca 2007 r.?

W odniesieniu do pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), nie można mówić o nałożeniu na podatnika żadnych obowiązków.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 27 września 2010 14:28

Każda sprawa będzie miała metrykę!

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, zwana ustawą o transparentności przewiduje, że z chwilą wszczęcia postępowania podatkowego w aktach sprawy zostanie jej nadana metryka sprawy (nowy art. 165c Odrynacji podatkowej).

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 27 września 2010 15:07

Wykładnia prokonstytucyjna - co to jest?

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, zwana ustawą o transparentności przewiduje obowiązek stosowania, w przypadku kilku możliwych sposobów wykładni przepisów podatkowych, wykładni prokonstytucyjnej, czyli takiej która najlepiej chronić będzie interesy podatnika.

Opublikowane w Inne
wtorek, 10 sierpnia 2010 15:11

Swoboda umów na gruncie prawa podatkowego

W wyroku z dnia 19 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł, że organy podatkowe i organy kontroli skarbowej w swoich uprawnieniach do oceny skutków podatkowych, jakie wywołują na gruncie prawa podatkowego zawierane przez podatników umowy, nie mogą nie uwzględniać woli stron, mającej odzwierciedlenie w fakcie wykonania usług, odbioru ich oraz dokonania za nie zapłaty.

Opublikowane w Inne
sobota, 03 lipca 2010 16:19

Bez odsetek za spóźnioną decyzję!

Od dnia 1 lipca 2010 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące naliczania odsetek w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez organy kontroli skarbowej. Opublikowano ustawę z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. nr 76, poz. 492).

Opublikowane w Inne
powrót Podatki Akcyza Artykuły w etykietach: organy podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________