ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Artykuły w etykietach: stawka akcyzy
Akcyza
wtorek, 16 października 2012 18:16

Susz tytoniowy od 2013 zostaje objęty akcyzą!

Obecnie suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym nie podlega akcyzie. Od 2013 r. to się zmieni. Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje, że susz tytoniowy zostanie wyrobem akcyzowym.

Opublikowane w Akcyza
wtorek, 16 października 2012 17:47

Cydr i perry. Wzrośnie stawka akcyzy

Stawka podatku akcyzowego w 2013 r. na cydr i perry zostanie zrównana ze stawką akcyzy na piwo.

Opublikowane w Akcyza

Podmioty prowadzące działalność na rynku wyrobów tytoniowych sygnalizują problemy związane z kwestią opodatkowania podatkiem akcyzowym tytoniu, który nie został poddany obróbce przemysłowej i jest sprzedawany jako produkt nieobjęty podatkiem akcyzowym. Posłowie wystąpili do Ministra Finansów z interpelacją w sprawie legalności obrotu na terytorium Polski surowym, nieprzetworzonym tytoniem.

Opublikowane w Akcyza
czwartek, 29 grudnia 2011 16:17

Nowe stawki akcyzy od 2012

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zmieniaja się stawki akcyzy. Sprawdź co się zmieni.

Opublikowane w Akcyza

Sprawdź, ile wyniesie średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2012 dla potrzeb ustalenia minimalnej stawki podatku akcyzowego na papierosy.

Opublikowane w Akcyza

Wzrośnie stawka akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe. W szczególności podwyżka dotyczy paliw do silników odrzutowych, olejów napędowych, biokomponentów oraz wyrobów tytoniowych.

Opublikowane w Akcyza

Wyroby akcyzowe oznaczone kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (oleje smarowe) są w świetle ustawy o podatku akcyzowym wyrobami energetycznymi, dla których określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1.180 zł/1.000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99.

Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

Opublikowane w Akcyza

W dniu 17 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki jawnej dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe (SK 23/07). Kwestionowane przepisy są zgodne z Konstytucją.

Opublikowane w Akcyza
piątek, 05 listopada 2010 17:44

Olej napędowy do płukania instalacji

Olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 przeznaczony wyłącznie do płukania instalacji, który jest wykorzystywany wyłącznie do płukania instalacji produkcyjnej asfaltów nie może być objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2010 r.).

Opublikowane w Akcyza

W najbliższym czasie nie są przewidywane zmiany w opodatkowaniu akcyzą dla gazu ziemnego sprężonego (CNG) przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Opublikowane w Akcyza
powrót Podatki Akcyza Artykuły w etykietach: stawka akcyzy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________