ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: SDZ2
Podatki
wtorek, 14 października 2014 16:09

Nowy formularz SD-Z2

Opublikowano nowy wzór deklaracji o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowyc SD-Z2, który zaczyna obowiązywać od dnia 24 października 2014 r.

Upływ terminu w ramach którego należy zawiadomić organ podatkowy o otrzymanym spadku powoduje utratę prawa do zwolnienia od podatku. Skutków tych nie można anulować poprzez przywrócenie terminu, bez względu na przyczynę jego uchybienia, zawinioną bądź niezawinioną.

Od dnia 23 października 2011 r. obowiązuje nowy formularz SD-Z2 w podatku od spadków i darowizn. Tę deklarację podatkową składają osoby, które nabyły rzeczy lub prawa od najbliższej rodziny, aby móc skorzystać ze zwolnienia darowizny lub spadku od podatku.

Nowy formularz ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku zapisu zwykłego oraz zapisu windykacyjnego.

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny.

piątek, 01 października 2010 12:35

Umowa nieodpłatnej renty

Czy dla zachowania zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768), wystarczy zawrzeć umowę nieodpłatnej renty w formie aktu notarialnego? W akcie będzie określona wysokość tej renty i termin wypłaty – raz w miesiącu.

powrót Podatki Artykuły w etykietach: SDZ2

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________