ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: darowizna udziałów
Podatki
czwartek, 09 października 2014 10:19

Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

Pytanie: Jak korzystnie podatkowo rozwiązać sytuację wystąpienia małżonka ze spółki cywilnej?

Małżonkowie prowadzą spółkę cywilną. Kupili na nazwisko obojga małżonków nieruchomość gruntową, na której wybudowali budynek biurowy i magazyn, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Jeden z współmałżonków zamierza wystąpić ze spółki, a na jego miejsce do spółki wejdą dwie córki.

Odwołanie darowizny nie ma wpływu na obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, który powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 września 2011 r. (II FSK 540/10).

powrót Podatki Artykuły w etykietach: darowizna udziałów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________