ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: jednostka samorządu terytorialnego
Podatki

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Wobec tego czynności dokonywane przez nie na rzecz osób trzecich, powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Tak wynika również z podjętej w dniu 26 października 2015 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały (I FPS 4/15).

Opublikowane w VAT

Pytanie: Czy można wystąpić o przyspieszony zwrot VAT?

Niewielka spółka z o.o. kupiła od miasta działkę za 250.000 zł plus VAT 23%. Zakup sfinansowano pożyczkami udzielonymi spółce przez udziałowców. Zapłaty, zamiast na rachunek bankowy spółki, dokonano w banku bezpośrednio na rachunek urzędu miasta.

 

Opublikowane w VAT
powrót Podatki Artykuły w etykietach: jednostka samorządu terytorialnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________