ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: obowiązek podatkowy
Podatki

Podatnicy podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów jak i świadczenia usług, zobowiązani są do wystawiania faktur dokumentujących dokonane czynności zgodnie z art. 106a i 106b ust. 1 ustawy o VAT.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż zajęć aerobiku (aquaaerobik) na pływalni?

Czy można dokonać jednej ewidencji na koniec miesiąca, zbiorczo od wszystkich nabywców usług, jeżeli termin płatności upływa każdego 15. dnia miesiąca, co zrobić z wpłatą gotówkową?

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 27 października 2014 20:57

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

Kiedy należy wykazać eksport towaru do Japonii? Jeśli 27 października 2014 r. wystawiliśmy fakturę dla kontrahenta z Japonii i my odpowiadamy za transport towarów z Polski. Towar dotrze do kontrahenta około 5 listopada 2014 r. (eksport bezpośredni), SAD zostanie prawdopodobnie potwierdzony w grudniu.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT w 2014 r.?

Czy w WDT obowiązek podatkowy powstaje nadal w momencie wystawienia faktury? Czy istotna jest data fizycznej dostawy?

Opublikowane w VAT
środa, 22 października 2014 12:57

Skutek podatkowy wystawienia faktury proforma

Sprawdź, kiedy wystawienie faktury pro forma lub dokumentu, który może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz w podatku VAT po stronie dostawcy towarów, które wymagają montażu.

Podatnik otrzymuje faktury za zakup towaru z montażem, chociaż całość zamówienia nie została jeszcze zrealizowana. Należność wynikająca z faktury jest uregulowana przez pożyczkodawcę podatnika.

Opublikowane w VAT

Pytanie: Kiedy odliczyć podatek naliczony z ogłoszenia w prasie?

Podatnik VAT zamówił pakiet ogłoszeń w gazecie, za który w dniu 15 sierpnia 2014 r. otrzymał fakturę wystawioną 14 sierpnia 2014 r. Fakturę opłacono 19 sierpnia 2014 r. Ogłoszenia mogą zostać wykorzystane w terminie 360 dni od daty wystawienia faktury. Kiedy mogę odliczyć podatek naliczony? Czy w momencie zapłaty, traktując otrzymaną fakturę jako zaliczkową, czy może dopiero w momencie wykorzystania tych ogłoszeń?

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 01 września 2014 12:42

Kiedy odliczyć podatek naliczony za dostęp do e-gazet?

Pytanie: Kiedy odliczyć podatek naliczony za dostęp do e-gazet?

W dniu 5 sierpnia 2014 r. otrzymałam fakturę za 12-miesięczny dostęp do elektronicznej wersji gazet (usługa za okres 01.08.2014-01.08.2015) z terminem płatności 14 dni od jej otrzymania. Faktury została opłacona 03.08.2014 r. Kiedy mogę odliczyć podatek naliczony? Czy w momencie zapłaty, traktując otrzymaną fakturę jako zaliczkową, czy dopiero po zakończeniu świadczenia usług, czyli w 2015 r.?

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 marca 2014 14:34

Ustanowienie odpłatnej służebności

O opodatkowaniu służebności przesyłu decyduje data podpisania akt u notarialnego.

Opublikowane w PCC

Sprawdź, kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla rozliczeń w ramach konsorcjum.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 3
powrót Podatki Artykuły w etykietach: obowiązek podatkowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________