ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: podatek od spadków i darowizn
Podatki
wtorek, 14 października 2014 16:09

Nowy formularz SD-Z2

Opublikowano nowy wzór deklaracji o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowyc SD-Z2, który zaczyna obowiązywać od dnia 24 października 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis, który przewidywał miesięczny termin na zgłoszenie do urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych dla uzyskania prawa do zwonienia podatkowego. Obecnie termin ten wynosi 6 miesięcy.

Odwołanie darowizny nie ma wpływu na obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, który powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 września 2011 r. (II FSK 540/10).

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają świadczenia okresowe, takie jak nieodpłatna renta, użytkowanie i służebność. Sprawdź, jak ustalić podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia praw do świadczeń powtarzających się.

Sprawdź, od jakiej wartości płaci się podatek od spadków i darowizn, i co można odliczyć przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

Sprawdź, z jakiego tytułu nie zapłacisz podatku od spadków i darowizn.

piątek, 01 października 2010 12:35

Osoby trzecie

Kto to jest osoba trzecia?

wtorek, 28 września 2010 19:08

Obowiązek podatkowy w podatku transportowym

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

powrót Podatki Artykuły w etykietach: podatek od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________