ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: samochód ciężarowy
Podatki

Sprawdź stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 r.

Sprawdź stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2015 r.

Sprawdź stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 r.

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) ma pomóc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczać prawidłowo podatek od wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. WIA, podobnie jak wiążąca informacja taryfowa będzie wydawana przez organy podatkowe odnośnie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Będzie jednak obowiązywać bezterminowo.

Opublikowane w Akcyza
wtorek, 25 marca 2014 22:39

Picup to dla akcyzy samochód osobowy

Dla potrzeb podatku akcyzowego samochody typu pickup nawet gdy mają homologację ciężarową, są uznawane za samochody osobowe (mieszczą się w pozycji CN 8703 samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób).

Opublikowane w Akcyza

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Bez znaczenia jest okoliczność, czy samochód ten zostanie następnie sprzedany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie łączy powstania obowiązku podatkowego ze sposobem wykorzystania środka transportowego.

Nieuczciwi  importerzy unikają obowiązku płacenia podatku akcyzowego od sprowadzanych z Unii Europejskiej, aut osobowych głównie drogich sportowych i luksusowych, które w Polsce rejestrują jako samochody ciężarowe lub specjalne (np. pomoc drogowa).

Opublikowane w Akcyza

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie przedłużony okres obowiązywania ograniczenia w możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych. Nadal nie będzie można odliczać VAT od zakupionego do ww. pojazdów paliwa.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 18 czerwca 2012 16:45

Pick-up jednak z akcyzą

Import samochodu typu pick-up podlega akcyzie. Tak uznał NSA w wyroku z dnia 10 maja 2012 r. (I GSK 370/12). Wyposażenie oraz wykończenie wnętrza jest jednym z elementów, które należy wziąć pod uwagę dokonując oceny zasadniczego przeznaczenia pojazdu samochodowego. Inne bowiem może być wykończenie wnętrza w samochodzie przeznaczonym do przewozu osób, a inne w samochodzie zasadniczo towarowym.

Opublikowane w Akcyza

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Do czasu rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzonego z zagranicy środka transportowego (nowego lub używanego, zarejestrowanego lub nie) nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Tak w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (III SA/Po 395/11).

Strona 1 z 3
powrót Podatki Artykuły w etykietach: samochód ciężarowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________