ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: wspólność majątkowa małżeńska
Podatki
czwartek, 09 października 2014 10:19

Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

Pytanie: Jak korzystnie podatkowo rozwiązać sytuację wystąpienia małżonka ze spółki cywilnej?

Małżonkowie prowadzą spółkę cywilną. Kupili na nazwisko obojga małżonków nieruchomość gruntową, na której wybudowali budynek biurowy i magazyn, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Jeden z współmałżonków zamierza wystąpić ze spółki, a na jego miejsce do spółki wejdą dwie córki.

WSA w Warszawie w dniu 18 grudnia 2013 r. wydając wyrok (III Sa/Wa 1177/13) kolejny raz potwierdził, że zbycie udziału w mieszkaniu po śmierci jednego z małżonków, między którymi istniała współwłasność majątkowa małżeńska nie podlega opodatkowaniu, jeśli nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku nabycia mieszkania, gdy nie nastąpiło ono w ramach działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 12 września 2013 12:50

Mieszkanie po zawarciu zwiazku małżeńskiego

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy współmałżonkami z mocy prawa powstaje ustawowa wspólność małżeńska (pod warunkiem, że osoby zawierające związek małżeński nie zawierają ze sobą umowy majątkowej małżeńskiej).

Opublikowane w Inne

Samochód przekazany żonie do jej działalności gospodarczej przez męża, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania. Żona ani mąż nie zapłaci podatku dochodowego. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2012 r. (ITPB1/415-154/12/PSZ).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, jaka jest wartość początkowa samochodu i komputera stanowiących współwłasność małżonków, będąca podstawą amortyzacji, nabytych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Na wniosek, możesz skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania, z małżonkiem lub z dzieckiem.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 19 października 2011 15:14

Darowizna dla rodzeństwa bez podatku!

Jeżeli jeden z małżonków podaruje swojemu rodzeństwu przedmiot należący do wspólnego majątku małżeńskiego, obdarowany nie zapłaci podatku. Gdy czynność prawna została dokonana przez jednego z małżonków, stroną tej czynności jest tylko ten małżonek, który złożył oświadczenie woli.

To bardzo dobra wiadomość dla podatników podatku od spadków i darowizn. Darowizna między rodzeństwem jest bowiem całkowicie zwolniona z tego podatku.

czwartek, 08 września 2011 14:32

Wynajem pokoi poza działalnością gospodarczą

Czy przychód z wynajmu pokoi należy traktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na to pytanie odpowiedział w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki Artykuły w etykietach: wspólność majątkowa małżeńska

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________