ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego
Podatki

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieni się zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Właściwość tę ustalimy ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce jego zamieszkania, a nie miejsce wykonywania działalności.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki Artykuły w etykietach: zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________