ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Artykuły w etykietach: zwolnienie z podatku
Podatki

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana dotyczy opodatkowania akcyzą pojazdów sanitarnych (ambulansów).

Opublikowane w Akcyza
piątek, 17 października 2014 02:38

Formularz CIT-8/O. Kto wypełnia?

Pytanie: Jak prawidłowo wypełnić formularz załącznika CIT-8/O w przypadku stowarzyszenia o statusie OPP, ale prowadzącego działalność gospodarczą, które przeznacza zysk na cele statutowe?

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 09 października 2014 10:19

Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

Pytanie: Jak korzystnie podatkowo rozwiązać sytuację wystąpienia małżonka ze spółki cywilnej?

Małżonkowie prowadzą spółkę cywilną. Kupili na nazwisko obojga małżonków nieruchomość gruntową, na której wybudowali budynek biurowy i magazyn, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Jeden z współmałżonków zamierza wystąpić ze spółki, a na jego miejsce do spółki wejdą dwie córki.

piątek, 13 grudnia 2013 16:31

Podatek od nieruchomości od pól golfowych

Podatnicy uważają, ze podatek od pól golfowych jest zbyt wysoki. W wielu innych krajach europejskich pola golfowe są zwolnione z podatków lub opodatkowane na bardzo niskim poziomie.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Co do zasady budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające określonych norm powierzchni podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Normy dla altan i obiektów gospodarczych ustalone są w przepisach Prawa budowlanego. Zwolnienie od podatku nie dotyczy jednak tego typu obiektów zajętych na działalność gospodarczą.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z garaży przez osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowej, będące równocześnie członkami spółdzielni, o ile są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowią dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wobec powyższego, dochody te – w przypadku przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych – podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Podatnik, który oświadczenie o nabyciu spadku złoży zbyt wcześnie, nie traci prawa do zwolnienia z podatku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 15 lutego 2012 r., II FSK 1538/10).

Dyrektywa 69/335 wyłączająca opodatkowanie podatkiem kapitałowym czynności zmiany umowy spółki dotyczy również Polski. Celem wspomnianej Dyrektywy jest ograniczenie w jak największym stopniu skutków podatku kapitałowego dla swobody przepływu kapitału.

Opublikowane w PCC

Do końca 2011 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków świadczone podlegały zwolnieniu z VAT.

Opublikowane w VAT

Od dnia 23 października 2011 r. obowiązuje nowy formularz SD-Z2 w podatku od spadków i darowizn. Tę deklarację podatkową składają osoby, które nabyły rzeczy lub prawa od najbliższej rodziny, aby móc skorzystać ze zwolnienia darowizny lub spadku od podatku.

Nowy formularz ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku zapisu zwykłego oraz zapisu windykacyjnego.

Strona 1 z 2
powrót Podatki Artykuły w etykietach: zwolnienie z podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________