ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne
Opłaty loklane
Opłaty lokalne

sobota, 01 listopada 2014 08:52

Nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2015

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W 2015 r. będą obowiązywać nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

środa, 04 września 2013 11:06

Maksymalne stawki podatków lokalnych na 2014

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ustalają w drodze uchwały rady gminy. Wysokość tych podatków i opłat nie może jednak przekraczać granicy określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. W 2014 r. nastąpi wzrost maksymalnych stawek obowiązujących podatków gminnych.

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 10:43

Zmiany stawek opłaty skarbowej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 27 kwietnia 2013 r. wejdą w życie zmienione stawki opłaty skarbowej. Zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 455) zmieni się wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i niektóre jej stawki.

Na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie ma podstaw do różnicowania szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych. Tak uznał w wyroku z dnia z 14 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

poniedziałek, 11 marca 2013 18:21

Wchodzi w życie nowa opłata. Już od 1 lipca 2013

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2013 r. pojawi się nowa opłata lokalna na rzecz gminy. Opłata za gospodarowanie odpadami. Rada gminy określi w drodze uchwały wysokość obwiązującej na jej terenie opłaty.

Opłata targowa może być pobierana wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż, bez względu na to, czy jest to targowisko samorządowe, czy prywatne, i to niezależnie od innych opłat wprowadzonych przez osoby prowadzące targowisko.

Strona 1 z 5
powrót Podatki Opłaty lokalne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________